You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Technologie

De sensor werkt volgens het triangulatieprincipe. Voor dit doel is hij met een projectie-eenheid uitgerust die een laserlijn op het te meten oppervlak projecteert. Deze lijn wordt gereflecteerd en door een ontvangstelement (PMD-chip) weer vastgelegd. Ten opzichte van de projectie-eenheid heeft deze echter een duidelijke hoekverplaatsing en kan daarom het hoogteprofiel vastleggen.

Het meetbereik bevindt zich binnen een afstand van 150 tot 300 mm voor de sensor. Op grond van het perspectief van het ontvangstelement hangt de lengte van de laserlijn af van de afstand van de sensor tot het target (hoe korter de afstand tot de sensor, des te korter de lijn). Maar ook wanneer de afstand tussen de sensor en het object verandert, blijven de verhoudingen van het object behouden. Overeenkomstig vindt de contourmeting afstandsonafhankelijk plaats. Dit maakt de uitlijning en positionering van de sensor zeer eenvoudig.