You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

De PMD-profiler

De belangrijkste informatie in een overzicht:

  • Waarborgen van een permanent correcte en volledige inline-montage
  • Eenvoudig te bedienen: Snelle installatie en inbedrijfstelling zonder software
  • Hoge tolerantie bij de target-positionering voor afstandsonafhankelijke meting
  • Bestand tegen vreemd licht: geen afscherming of externe belichting noodzakelijk

Het Performance PLUS dankzij IO-Link

  • Evaluatie van gedetailleerde informatie via IO-Link voor efficiënter produceren en hogere kwaliteit
  • Bepaling van productie parameters (bijv. afkeurpercentage) voor het verhogen van de efficiëntie van de installatie

Hogere kwaliteit en beschikbaarheid van de installatie door fouten te vermijden en permanent te elimineren

De PMD-profiler is voorbestemd voor error-proofing applicaties. Hij is optimaal geschikt voor het bewaken van de assemblage, uitlijning en selectie evenals de productie van objecten. Bovendien wordt hij gebruikt voor de accurate objectinspectie om bijvoorbeeld de correcte indraaidiepte van schroeven of het vastklikken van sluitingen te controleren. Door de projectie van een rechte laserlijn bepaalt de PMD-profiler het hoogteprofiel van het te registreren objecten.

Zodra het hoogteprofiel (goede deel) werd ingeleerd, kunnen objecten met deze ingeleerde contour worden vergeleken. Op deze manier kunnen delen die afwijken van de goede delen worden geïdentificeerd. Real-time kwaliteitscontrole verlaagt de kosten als gevolg van ongeplande downtime of uitval en verhoogt de beschikbaarheid van de installatie. Bronnen van fouten worden sneller gelokaliseerd en verholpen.

Het alternatief voor camerasystemen die gevoelig zijn voor vreemd licht en moeilijk uit te lijnen 1D-sensoren
De PMD-profiler bereikt een geheel nieuwe dimensie van de foutcontrole. Overal waar camerasystemen gevoelig op vreemd licht reageren en afhankelijk zijn van dure afscherming en externe verlichting, vervalt deze noodzaak met de PMD-profiler die robuust is t.o.v. vreemd licht. Bovendien werkt de PMD-profiler in tegenstelling tot 1D-systemen afstandsonafhankelijk en herkent objecten betrouwbaar, ook bij variabele afstanden. Ook extra informatie zoals het afkeurpercentage of een overeenkomstige waarden tussen referentie- en target kunnen met de PMD-profiler worden bepaald en heel eenvoudig op een extern apparaat worden opgeslagen. Deze informatie kan worden gebruikt voor procesoptimalisatie.

Handmatige controle
Hoog foutpercentage
Duur
Eenpuntscontrole - 1D afstandssensoren
Afstandsafhankelijk (zeer precieze target-positionering noodzakelijk)
Moeilijke uitlijning bij kleine targets
Geen objectherkenning
Line-Scan-sensoren / -camera's
PMD-profiler
Vision-systeemcontrole – Visionsensoren / Smart camera's / Camera's
Gevoelig voor omgevingslicht
Dure behuizing resp. externe belichting nodig
Getraind service personeel vereist (software!)

 

Snelle inbedrijfname zonder software draagt bij aan een hoge gebruikersvriendelijkheid

De integratie van de PMD-profiler vindt moeiteloos plaats via een geaccepteerde M12-aansluiting. Externe apparaten zoals belichtingseenheden zijn niet noodzakelijk. Het inleren van referentieobjecten vindt direct plaats via een toetsdruk via het intuïtieve interfacedeel - geheel zonder software. Een geprojecteerde hulplijn vereenvoudigt de Region of Interest (ROI) te definiëren waardoor de gebruiker op bijzonder relevante objectgebieden praktisch kan inzoomen en de nauwkeurigheid van de overeenkomstige waarden kan verhogen. De zogenaamde "Floating ROI" is geschikt voor objecten die zich niet altijd op dezelfde positie bevinden. Goede delen worden via een gele schakel-LED gesignaleerd. Meer informatie, zoals bijvoorbeeld een X/Z-diagram van het hoogteprofiel, kunnen via de gebruikersvriendelijke software "Vision Assistant" worden gevisualiseerd. Anders dan bij de toepassing van 1D-sensoren weet de gebruiker dankzij de PMD-profiler niet alleen dat een deel aanwezig is, maar ook om welk deel het precies gaat.

    Camerasysteem PMD-lasersensor PMD-profiler
Sorteren naar kleuren
Sorteren naar hoogte
Moeilijk omgevingslicht
Complexe set-up
Glanzende objecten
Variabele objectuitlijning
Geleid object
Niet-geleid object
Dynamische applicatie
Contour vastleggen
Hoog nauwkeurig