• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Profiler
  2. Applicaties

Applicaties

Sortering en correct positionering

Aanwezigheidscontrole van de juiste metalen ring en correcte positionering in de juiste uitlijning

De PMD-profiler wordt bijvoorbeeld in de automobielindustrie toegepast. In deze toepassing is er slechts een minimaal verschil tussen een correct (deel A) en een niet correct geselecteerde ring (deel B). De PMD-profiler creëert een profiel van beide delen en levert een overeenkomstigheidswaarde tussen referentie- en target. Wanneer deze waarde een vrij te selecteren drempelwaarde onderschrijdt (bijv. 85%), dan wordt een slecht deel als zodanig geïdentificeerd en kan het uitgestoten worden.

Omdat het hoogteverschil zeer gering is, bereiken de 1D-sensoren in deze toepassing hun grenzen. Op grond van het geringe contrast dat door omgevingslicht nog slechter wordt, kunnen zelfs camerasystemen de toepassing niet zonder hulp van dure externe belichtingselementen oplossen. Deze noodzaak vervalt met het PMD-profiler. Met slechts een apparaat kan hier zowel de aanwezigheid van het correcte deel als ook de juiste positionering worden bewaakt. Bovendien kan de gebruiker met het gepatenteerde systeem van de PMD-profiler,waarbij twee groene markeringen op de rode laserlijn worden weergegeven, een Region of Interest (ROI) definiëren en de sensorcontrole op het relevante gebied laten focussen – in dit geval op de verhoging aan de rand van de ring.

Controle van de correcte bewerking

Onderscheiden van de onbewerkte en bewerkte delen aan hand van de tandencontour

In deze toepassing moet worden herkend of een deel al is bewerkt en een tandencontour toont of dat het oppervlak nog vlak is. Terwijl een dergelijke toepassing met een 1D-sensor praktisch niet op te lossen is, bepaalt de PMD-profiler het profiel van het deel betrouwbaar en detecteert contourveranderingen met hoge precisie. Bij gebruik van een camerasysteem zouden de contrastverschillen door afscherming en externe verlichting benadrukt moeten worden, wat extra inspanning en kosten met zich meebrengt.

Spleetcontrole

Controle van het vastklikken van sluitingen

De PMD-profiler controleert of een sluiting volledig vastgeklikt is. Een spleet, wat duidt op een onvolledig vastklikken, wordt herkend en voorkomt zo een afkeuring of storing bij de klant. De Region of Interest zorgt daarbij voor een groter verschil tussen de overeenkomstige waarden van een goed en een slecht deel om een duidelijk onderscheid van de delen te garanderen.

Dieptemeting

Controle van de indraaidiepte van een schroef

In deze toepassing wordt gecontroleerd of de schroef correct is vastgedraaid. Dit is met een 1D-systeem praktisch onmogelijk omdat de lichtvlek slechts op een positie - volledig of gedeeltelijk vastgedraaid - kan worden gericht. In tegenstelling tot de snel gemonteerde PMD-profiler zou het gebruik van een camerasysteem met omslachtige installatiewerkzaamheden verbonden zijn - bij gelijke precisie. Dankzij de precieze dieptemeting kan de PMD-profiler in tal van applicaties worden gebruikt, bijv. voor de registratie van laseropschriften of gerafelde transportbanden.