You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Voordelen

Voorsprong met IO-Link

Benut de voordelen van IO-Link

Nu krijgt de gebruiker met IO-Link-sensoren van ifm de beschikking over volledig nieuwe opties. De overdracht van cyclische en acyclische gegevens alsook diagnosegegevens worden bijvoorbeeld in beide richtingen gerealiseerd. Daarnaast biedt IO-Link nog aanzienlijk meer:

 

Resistent tegen stoorsignalen

Geen externe beïnvloeding van het signaal

De IO-Link-gegevensoverdracht is gebaseerd op een 24V-signaal en is daarom bijzonder ongevoelig voor externe invloeden. IO-Link-sensoren worden aangesloten met standaard M12-stekkerverbindingen. Afgeschermde aansluitkabels en daarop aangesloten aardingen zijn overbodig.

Voor de bewaking van de systeemdruk in het hydraulische systeem worden ifm-druksensoren van het type PN ingezet. Processignalen, events en parameters worden digitaal via IO-Link naar de master gestuurd. Er kunnen maximaal 8 IO-Link-sensoren op de master worden aangesloten, die via PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP of PROFIBUS de gegevens naar de besturing verzenden.

 

Geen signaalverliezen door AID-conversie

De volledige meetwaardenoverdracht vindt digitaal plaats. Een gestoorde overdracht en omrekening van analoge signalen komt ter vervallen. De digitaal verzonden meetwaarden kunnen direct in de visualisatiesystemen worden weergegeven.


Analoog of digitaal met IO-Link
 

Tot nu toe:
analoge signalen worden via een A/D-omvormer gedigitaliseerd en in de PLC geschaald.
Dat leidt tot onnauwkeurigheden bij de oorspronkelijke meetwaarde.

IO-Link:
meetwaarden worden direct door de sensor digitaal naar de besturing verzonden, daarom komt de verzonden waarde altijd exact overeen met de gemeten waarde.

Het niveau in de opslagtanks wordt continu gemeten met behulp van hygiënische druksensoren van de serie PI. Vanwege verliezen bij de overdracht van de meetwaarde, evenals door EMC-invloeden ontstonden er in het verleden grote onnauwkeurigheden/afwijkingen bij de meting van de tankinhoud. Dankzij IO-Link kan de continue meting van de tankinhoud nu zeer nauwkeurig worden uitgevoerd.

 

Eenvoudige uitwisseling sensoren +-/actuatoren

De IO-Link-master slaat alle parameters van de aangesloten sensoren op. Na een vervanging worden automatisch de vorige parameters naar de nieuwe sensor geschreven. Het controleren van de benodigde sensorinstellingen is niet noodzakelijk.

Voor de meting van het niveau bij een hydraulisch aggregaat wordt de niveausensor LR gebruikt. De instelling van alle parameters, evenals de programmering van de schakelpunten kan worden gedaan met twee programmeertoetsen of IO-Link. Bij een vervanging worden de parameters automatisch in de sensor geladen. Ze hoeven niet meer handmatig te worden ingevoerd.

 

Beveiligd tegen manipulaties

Eenvoudige sensorvervanging

De IO-Link-master slaat alle parameters van de aangesloten sensoren op. Na een vervanging worden automatisch de vorige parameters naar de nieuwe sensor geschreven. Het controleren van de benodigde sensorinstellingen is niet noodzakelijk.

Voor de meting van het niveau bij een hydraulisch aggregaat wordt de niveausensor LR gebruikt. De instelling van alle parameters, evenals de programmering van de schakelpunten kan worden gedaan met twee programmeertoetsen of IO-Link. Bij een vervanging worden de parameters automatisch in de sensor geladen. Ze hoeven niet meer handmatig te worden ingevoerd.

 

Identificatie

Met IO-Link vindt een unieke apparaatidentificatie plaats. IO-Link-geschikte sensoren worden door vendor- en device-ID onmiskenbaar geïdentificeerd. Er wordt gegarandeerd dat de gebruiker alleen originele reserveonderdelen gebruikt.

Identificeren en herkennen van wisselgereedschappen.
De optische sensoren O5D herkennen of het geselecteerde gereedschap aanwezig is in de houder. IO-Link zorgt ervoor dat bij het vervangen van een sensor alleen een soortgelijke sensor wordt gebruikt.

 

Draadbreukherkenning

Bij IO-Link vindt een gelijktijdige overdracht van proces- en diagnosegegevens plaats. Draadbreuk of kortsluiting wordt direct door de master herkend. Het oproepen van de diagnosegegevens is ook tijdens bedrijf mogelijk.

Magnetisch-inductieve inline-stromingssensoren van de serie SM meten exact de doorstroomhoeveelheid in een koelcircuit. Treedt er een storing op, dan worden de diagnosegegevens door de master naar de besturing verzonden. Er vindt een onmiskenbare identificatie plaats van de uitgevallen sensor.