You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Voordelen
  3. IO-Link in de levensmiddelenindustrie

IO-Link in de levensmiddelenindustrie

In de levensmiddelenindustrie zijn nauwkeurige metingen vereist, bijvoorbeeld op opslagtanks, om een constante productkwaliteit te garanderen. Mogelijke fabrieksstoringen moeten snel gedetecteerd en vastgesteld worden om de productiestilstand zo laag mogelijk te houden. Deze factoren zijn alledaagse onderwerpen in de levensmiddelen- en drankenindustrie. De applicatievoorbeelden op een tank tonen  u hoe IO-Link helpt om de fabrieksfouten te minimaliseren.

Geen signaalbeïnvloedingen van buitenaf

De IO-Link dataoverdracht is gebaseerd op een 24 V signaal en is daarvoor extreem ongevoelig voor invloeden van buitenaf. IO-Link sensoren zijn aangesloten met standaard M12 connectoren. Afgeschermde kabels en bijbehorende aardingen zijn niet langer nodig. Druk-, temperatuur- en niveauwaarden worden dus zonder interferentie verzonden.

Geen signaalverliezen door A/D-conversie

Geen signaalverliezen / hoge nauwkeurigheid. De volledige meetwaardeoverdracht vindt digitaal plaats. Een onderbroken overdracht en omrekening van analoge signalen komen te vervallen. De digitaal verzonden meetwaarden kunnen direct in de visualisatiesystemen worden weergegeven.

Hygiënische druksensoren van de PI serie detecteren constant het niveau in de opslagtanks. In het verleden veroorzaakte conversie verliezen en EMC-storingen onjuistheden tijdens de analoge signaaloverdracht van het niveau. Dankzij de constante digitale overdracht van meetwaarden via IO-Link wordt de tankinhoud nu op een zeer nauwkeurige wijze overgedragen aan de besturingseenheid.

Analoog of digitaal met IO-Link

Tot nu toe:
analoge signalen worden via een A/D-omvormer gedigitaliseerd en in de PLC geschaald.
Dat leidt tot onnauwkeurigheden bij de oorspronkelijke meetwaarde.

IO-Link:
meetwaarden worden direct door de sensor digitaal naar de besturing verzonden, daarom komt de verzonden waarde altijd exact overeen met de gemeten waarde.

Het niveau in de opslagtanks wordt continu gemeten met behulp van hygiënische druksensoren van de serie PI. Vanwege verliezen bij de overdracht van de meetwaarde, evenals door EMC-invloeden ontstonden er in het verleden grote onnauwkeurigheden/afwijkingen bij de meting van de tankinhoud. Dankzij IO-Link kan de continue meting van de tankinhoud nu zeer nauwkeurig worden uitgevoerd.

Eenvoudige uitwisseling sensoren/actuatoren

De IO-Link master slaat alle parameters van de aangesloten sensoren op. Na een vervanging worden automatisch de vorige parameters naar de nieuwe sensor geschreven. Het controleren van de benodigde sensorinstellingen is niet noodzakelijk.

De PI hygiënische druksensor word gebruikt om het niveau in een tank te meten. De instelling van alle parameters, evenals de programmering van de schakelpunten kan worden gedaan met twee programmeertoetsen of IO-Link. Bij een vervanging worden de parameters automatisch in de sensor geladen. Ze hoeven niet meer handmatig te worden ingevoerd.

Beveiligd tegen manipulaties

De gestandaardiseerde parametersetting van de unit maakt het mogelijk  de bedieningstoetsen van het apparaat te de-activeren. Daardoor zijn verkeerde instellingen door het bedieningspersoneel niet meer mogelijk. Opslag van de parameters is te allen tijde mogelijk.

De druksensoren van de ifm PI serie detecteren de hoofddruk in een steriele opslagtank. Om manipulatie, door verkeerde instellingen van de sensor via bedieningstoetsen te voorkomen, is het mogelijk om deze via IO-link te vergrendelen.

Identificatie

Met IO-Link vindt een unieke apparaatidentificatie plaats. IO-Link-geschikte sensoren worden door de vendor- en device-ID onmiskenbaar geïdentificeerd. Er wordt gegarandeerd dat de gebruiker alleen originele reserveonderdelen gebruikt.

IO-Link zorgt ervoor dat bij het vervangen van een sensor alleen een soortgelijke sensor wordt gebruikt.

Condition monitoring / diagnostiek

Bij IO-Link vindt een gelijktijdige overdracht van proces- en diagnosegegevens plaats. Draadbreuk of kortsluiting wordt direct door de master herkend. Het oproepen van de diagnosegegevens is ook tijdens de productie mogelijk.

Magnetisch-inductieve inline-stromingssensoren van de serie SM meten exact de doorstroomhoeveelheid in een koelcircuit. Treedt er een storing op, dan worden de diagnosegegevens door de master naar de besturing verzonden. Er vindt een onmiskenbare identificatie plaats van de uitgevallen sensor.

Controller en veldbusonafhankelijk

IO-Link masters bieden interfaces voor Profinet, Ethernet IP, Profibus, EtherCAT of AS-i. Alle sensorparameters worden opgeslagen in de IO-Link master.

Op afstand te monitoren en te wijzigen

Alle IO-Link sensorparameters kunnen worden gewijzigd via het besturingssysteem. Aanpassingen kunnen snel hersteld en down-time geminimaliseerd worden, bijvoorbeeld voor productwisselingen.

Onderscheiden van media, schuimdetectie en vervuiling

Met IO-Link zien, wat de sensor meet. De niveausensor kan worden gebruikt als zuivere binaire sensor. Dankzij de geïntegreerde IO-Link interface kan de sensor zelfs de actuele gemeten waarde doorsturen. Dit maakt onderscheid tussen bijvoorbeeld het product en de reinigingsvloeistof. Het is ook mogelijk om overblijvende reinigingsmiddelen of schuim te detecteren na het schoonmaakproces, om onder andere de pompen te beschermen. Kortom: IO-Link maakt transparante diagnostiek van het medium of het schoonmaakproces mogelijk.