You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Applicaties in de procesindustrie

Applicaties in de procesindustrie

Meten van media in procesreservoirs

De LMT-niveausensor van ifm wordt gebruikt als schakelaar voor het bepalen van een laag en hoog niveau of van het drooglopen van pompen in reservoirtoepassingen. Gewoonlijk is de schakeluitgang “actief” wanneer een medium aanwezig is en “inactief” wanneer er geen medium aanwezig is.

Extra functie met IO-Link-gegevens:

Bij gebruik van IO-Link zijn extra gegevens beschikbaar. Met IO-Link staat de echte digitale proceswaarde beschikbaar om de aard van het medium te bepalen, bijv. water of melk. De IO-Link-waarde kan worden gebruikt om onderscheid te maken tussen medium en afzetting op het actieve oppervlak. Het herkennen van het medium is belangrijk voor het wasproces. Wanneer het medium uitgespoeld is, kan het reinigingsproces worden gestart om de productietijd te maximaliseren.

Continue niveaumeting in het reservoir

De druksensor PI beschikt over een analoge uitgang van 4...20 mA en een schakeluitgang. Conventionele, analoge signalen zijn gevoelig voor EMC-storingen en moeten worden geschaald om de werkelijke systeemdruk weer te geven bij de PLC.

Hoge en lage drukpieken worden in de sensor opgeslagen, maar hebben geen rechtstreekse invloed op de besturing.

Extra functies met IO-Link:

Met IO-Link heeft men toegang tot werkelijke drukwaarden, zonder dat het signaal moet worden geschaald. Bij een druksensor van 0 tot 10 bar wordt bijvoorbeeld hetzelfde waardebereik zonder schaling nauwkeurig doorgestuurd naar de besturing.

Het opvragen van hoge en lage sensordrukwaarden maakt de rechtstreekse bewaking van onverwachte drukpieken en drukdalingen mogelijk. Dat is belangrijk, omdat er anders een sensoruitval of besmette producten kunnen optreden.

Redundante temperatuurmeting bij pasteuriseerapparaten

Bij de melkproductie is het zeer belangrijk dat de juiste temperatuur wordt gehandhaafd. Temperatuurtransmitters van de serie TAD van ifm zorgen met zelfcontrolerende bewakings- en diagnosefuncties voor een hoge procesveiligheid. De TAD-sensor is de eerste sensor met driftherkenning voor de levensmiddelenindustrie. De sensor is uitgerust met twee onafhankelijke meetelementen met verschillende karakteristieken, die direct de procesveiligheid verhogen. Wanneer een drift optreedt, wordt een waarschuwingssignaal naar de PLC verzonden.

Extra functies met IO-Link:

Met IO-Link kunnen beide temperatuurelementen worden bewaakt. Daarnaast wordt een derde waarde, d.w.z. het gemiddelde van beide waarden, naar de besturing verzonden. Dat wil zeggen dat er drie verschillende temperatuurwaarden via een enkele kabel kunnen worden verzonden en bewaakt. De redundante temperatuursignalen maken een klantspecifieke driftherkenning op basis van het machineproces mogelijk en bieden een oplossing bij een verminderde sensorkalibratie.

Koelwaterbewaking in de gieterij

In een typische oven is het koelsysteem belangrijk voor de correcte werking van de machine en voor het productieproces van hoogwaardige onderdelen. Bovendien verbetert nauwkeurig koelen van de elementen de levensduur en de veiligheid van de machine. Daarvoor moeten meerdere stromingsparameters van het koelwater, bijv. temperatuur en stroming nauwkeurig worden bewaakt. Daarom zijn meerdere sensoren en montagepunten bij de machine nodig.

Extra functies met IO-Link:

Een magnetisch-inductieve SM-doorstroommeter van ifm stuurt via IO-Link stroming, temperatuur en een totalisatorwaarde door een 3-aderige standaardleiding. Daardoor komen meerdere dure analoge kaarten, extra leidingadapters, talrijke afsluitpunten en een grote magazijnvoorraad te vervallen.