You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. De Y-weg
  2. Conditiebewaking

Conditiebewaking met de Y-weg van ifm

Conditiebewaking is een belangrijke pijler binnen de context van Industrie 4.0. Sensoren leveren gegevens waarmee het mogelijk is om het onderhoud te plannen en te verplaatsen naar een productievrije periode.

Maak gebruik van de mogelijkheden:

  • Onbeïnvloede sensorsignalen in de verwerking: Verbruiksgegevens over gassen en vloeistoffen worden onbeïnvloed en zonder manipulatie doorgegeven aan de IT-infrastructuur
  • Verwerking van meerdere procesrelevante waarden uit een sensor, bijvoorbeeld doorstroming en temperatuur bij de SM9000 via IO-link
  • Betere interpretatie van de machinesituatie door de gecombineerde weergave van verschillende proceswaarden in de LINERECORDER SMART OBSERVER

LINERECORDER SMART OBSERVER-software

De conditiebewakingssoftware LINERECORDER SMART OBSERVER van ifm dient voor de conditiebewaking van systemen en de bewaking van het energieverbruik. Voor de analyse van de situatie is er keuze uit veelzijdige verwerkingsmogelijkheden, in combinatie met bijbehorende alarmeringsscenario's:

  • Alarmmanagement
  • Actuele statusweergaven
  • Parallelle weergave van vergelijkingswaarden uit het verleden
  • Observeren van meerdere proceswaarden in hetzelfde tijdvak
  • Correlatie van meerdere toestanden

Online bewaking

Onafhankelijk van plaats en tijd hebben gebruikers toegang tot alle geregistreerde gegevens, analyses en alarmmeldingen. Via een webtoepassing zijn alle informatie en functies uit de productieomgeving over de hele wereld op betrouwbare wijze toegankelijk en bedienbaar, resp. wordt per sms of e-mail meteen over storingen geïnformeerd.

Toepassingsvoorbeeld: Conditiebewaking

Productoverzicht: