You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. De Y-weg
  2. Conditiebewaking
  3. Applicatiebericht IVECO

Diagnostiek in de carrosserie

Sensoren maken condition-based onderhoud mogelijk

IVECO is een wereldwijde producent van onder andere vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen. In de fabriek Suzarra bij Mantua in Noord-Italië rollen dagelijks 250 bestelwagens van het type “Daily” van de band. In de zogeheten “Bodyshop” wordt de carrosserie met behulp van lasrobots geassembleerd uit voorgestanste platen. Elke carrosserie moet daarvoor de 100 m lange productiestraat doorlopen. Een kritisch punt, want stilstand op deze plaats zou de gehele productie platleggen. Daarom heeft IVECO samen met de automatiseringsspecialist ifm een alomvattend diagnosesysteem geïnstalleerd, dat een condition-based onderhoud mogelijk maakt en zo niet-geplande uitval van de productie voorkomt.

 

Aan het begin stond de analyse welke mechanische onderdelen bijzonder kritisch zijn met betrekking tot slijtage en uitval. Lopende banden of hefbruggen: hierbij, of beter gezegd op hun lagers, ontstaan de sterkste mechanische belastingen. Als op dit punt van de installatie schade optreedt, zou dat een aanzienlijke onderbreking van de productie tot gevolg hebben.

Amodio Cioffi, Maintenance Engineering Robot IVECO SPA: “We hebben besloten een condition-based onderhoud aan de belangrijkste lijn in de carrosseriefabriek uit te voeren, omdat alle varianten van de bestelwagen daar worden geproduceerd. In deze productielijn worden eerst de zijkanten aan de vloergroep van de carrosserie bevestigd. Daarna worden de dwarsstangen aangebracht en vervolgens wordt het dak erop gezet. De transporten naar de lasstations vinden volledig geautomatiseerd plaats. Vervolgens gaan de verschillende varianten van de kale carrosserie naar de verdere verwerking.”

Om een maximale beschikbaarheid van de installatie te garanderen moet een beginnende slijtage vroegtijdig worden herkend. Fabio Piccinelli, WCM Plant Support IVECO SPA: “Voor een continue verbetering zijn we altijd op zoek naar nieuwe technologieën om de efficiëntie en productiviteit te verhogen. Wat de instandhouding betreft, zijn we overgestapt van een cyclisch onderhoud naar een condition-based onderhoud, hetgeen een aanzienlijke kostenbesparing betekende.”

Trillingsdiagnose

Concreet betekende dat: op alle mechanische installatieonderdelen werden trillingssensoren van ifm geïnstalleerd. De cilindrische sensoren van het type VSA worden daarbij direct op de behuizing van het desbetreffende lager of drijfwerk vastgeschroefd. De apart geïnstalleerde verwerkingseenheden VSE analyseren permanent het trillingsgedrag. Ze herkennen beginnende schade door onbalans en slaan tijdig alarm. Guiseppe Sotira, Body Shop Technical Engineering IVECO SPA: “Alle geïnstalleerde sensoren helpen het onderhoudspersoneel de slijtagetoestand van elke component in realtime te herkennen en eventueel vereiste onderhoudsmaatregelen te treffen, voordat echte schade optreedt.”

Vloeistoffen bewaken

Een condition-based onderhoud gaat echter veel verder dan de bewaking van mechanische componenten. Een voorbeeld is de bewaking van de koelvloeistof in de lastangen. Mogelijke storingsbronnen zijn verstopte filters of lekkages. Hier bewaken ifm-stromingssensoren voor kleine doorstroomhoeveelheden van het type SBY de doorstroming en druksensoren van het type PN de druk in de leidingen.

Bij het centrale koelcircuitsysteem bewaakt de stromingssensor SM de doorstroming. Het persluchtsysteem wordt betrouwbaar bewaakt met een SD. Ook de kleinste lekkages worden veilig herkend.

Elektronische stromingsbewaking in het centrale koelcircuit.

 

Alle sensoren geven hun meetwaarden digitaal via IO-Link door. Roberto Militello, Body Shop Maintenance IVECO SPA: “IO-Link geeft de gegevens digitaal door voor een betrouwbare procesbesturing. Het meetsignaal wordt in de sensor omgezet in digitale gegevens en doorgestuurd. Bovendien kunnen we de schakelpunten van de sensor voor vooralarm en alarm direct vanaf de server programmeren, zonder naar de sensor ter plaatse te hoeven gaan. We kunnen de sensor in de server zien en kalibreren. Bij een vervanging is een programmering niet meer vereist.”

 

Als software wordt de LINERECORDER AGENT gebruikt. Deze verzamelt de gegevens van de sensoren en slaat ze op in een Microsoft SQL-database. De analyse en weergave van deze gegevens zijn de taak van de SmartObserver. Daarover nogmaals Guiseppe Sotira: “De ifm-software SmartObserver bewaakt en beheert de meetgegevens van alle sensoren. De weergavemogelijkheden van de parameters tonen een transparante voorstelling van de complete productie-installatie. Elke gebeurtenis is exact af te lezen. Meldingen zoals vooralarmen of alarmen worden door het systeem per e-mail verstuurd.” Daarmee wordt condition-based onderhoud mogelijk gemaakt, dat perfect is ingebed in het concept van Industrie 4.0.

De SmartObserver biedt transparantie tot diep in elke afzonderlijke sensor.

Conclusie

ifm heeft het systeem voor Iveco bij lopend bedrijf geïnstalleerd, zonder dat de productie hoefde te worden stopgezet. Tijdens de parallelle werking kon men het nieuwe systeem uitgebreid testen.

Conclusie: het heeft zijn deugdelijkheid bewezen. Beginnende schade wordt nu vroegtijdig herkend en zonder stilstand van de productie verholpen. Guiseppe Sotira preciseert ten slotte: “Dankzij deze samenwerking met ifm is IVECO optimaal uitgerust voor Industrie 4.0”.

IO-Link fascinatie

IO-Link is ontwikkeld door toonaangevende fabrikanten op het gebied van sensoren, actuatoren en besturingstechniek.