You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
 1. De Y-weg
 2. Energiebewaking

Energiebewaking met de Y-weg van ifm

Energieverbruik en de kosten die daaruit ontstaan, zijn maatgevende factoren die medebepalend zijn voor een efficiënte productie. Alleen wanneer u deze waarden continu en langdurig controleert, zult u toekomstige maatregelen die bijdragen tot een verlaging van het energieverbruik, correct kunnen beoordelen en instellen.

 • Verbruiksgegevens voor de energieoptimalisatie: Verband tussen druk, verbruik en snelheid in de cockpit van de LINERECORDER SMART OBSERVER
 • Opdracht-gerelateerde verbruiksgegevens met tijdstempel voor SAP-verwerkingen
 • Aansturing van de ventielen en feedback van de eindpositie via alle belangrijke veldbussen
 • Lokaal display voor de configuratie van de IT-verbinding
 • Teller voor machinecycli en ventielschakelingen
 • Flexibel uitbreidbaar
 • Lokale gegevensopslag met tijdstempel

LINERECORDER SMART OBSERVER-software

De conditiebewakingssoftware SMART OBSERVER van ifm dient voor de conditiebewaking van systemen en de bewaking van het energieverbruik. Voor de analyse van de situatie is er keuze uit veelzijdige verwerkingsmogelijkheden, in combinatie met bijbehorende alarmeringsscenario's:

 • Actuele statusweergaven
 • Parallelle weergave van vergelijkingswaarden uit het verleden
 • Analyses van verschillende tijdvakken
 • Observeren van meerdere proceswaarden in hetzelfde tijdvak
 • Correlatie van meerdere toestanden
 • Overzichtelijk beheer van favorieten
 • Alarmmanagement

Online bewaking

Onafhankelijk van plaats en tijd hebben gebruikers toegang tot alle geregistreerde gegevens, analyses en alarmmeldingen. Via een webtoepassing zijn alle informatie en functies uit de productieomgeving over de hele wereld op betrouwbare wijze toegankelijk en bedienbaar, resp. wordt per sms of e-mail meteen over storingen geïnformeerd.

LINERECORDER SMART OBSERVER

ENERGIEMANAGEMENT BIJ DE FIRMA RAMAPLAST

Toepassingsvoorbeeld: Energiebewaking