You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT-platform
  2. Producten
  3. moneo RTM

moneo RTM: De analyse-software

De krachtige condition monitoring tool

Het geavanceerde condition monitoring system moneo RTM maakt het mogelijk om gebruikersspecifieke dashboards in te stellen. De gebruiker heeft zo de mogelijkheid om één blik geïnformeerd te worden over zijn installatiestatus en kan belangrijke procesinformatie vastleggen. Bij schade wordt er onmiddellijk een alarmmelding verstuurd naar de gebruiker. Zo is het mogelijk snel te reageren en een mogelijke totale uitval te vermijden. Het extern doorsturen van deze schademelding via e-mail is eveneens mogelijk, om zo het desbetreffende onderhoudspersoneel vroegtijdig te informeren. Omvangrijke data-analyses dragen bij aan kortere stilstandtijden, effectievere onderhoudsplanning en kostengeoptimaliseerde productieprocessen.

moneo RTM – doordacht organiseren van onderhoud en service in de productie

  • Doordacht: Eenvoudig organiseren van preventief onderhoud en service van de productie-installatie - tegen optimale kosten
  • Transparant: Individuele visualisatie en analyse van machines en installaties
  • Informatief: In geval van schade alarmering in real-time via moneo OS
  • Efficiënt: Verhoogde product- en procesveiligheid

moneo RTM is een krachtige conditiebewaking voor machines en installaties.

De add-on RTM-Advanced Vibration Analysis: gedetailleerde beoordeling mogelijk van de schade

Om verdere data voor de beoordeling van de schade beschikbaar te krijgen, reageert deze add-on zodra in moneo RTM een alarm wordt geactiveerd. Dat is het geval wanneer de voorgedefinieerde parameters worden over- of onderschreden en schade aan machine of installatie waarschijnlijk wordt. Er wordt dan automatisch een registratie van de ruwe trillingsdata gestart. Dat kan vervolgens in het tijd- en frequentiebereik worden weergegeven. Op die manier zijn schades of afwijkingen vast te stellen en kan tijdig onderhoud worden opgezet . Voor uitgebreide diagnose kunnen ook onbewerkte bestanden worden opgemaakt , die de gebruiker in uiteenlopende formaten kan downloaden.

Gedetailleerde beoordeling van de schade met de RTM add-on-licentie voor registratie van ruwe gegevens van VVB sensoren .

Intelligent: Door de weergave van de trillingstrend in een chronologisch tijdsverloop kunnen schadegevallen nauwkeuriger worden gediagnosticeerd.

Introductie actie voor de add-on RTM-Advanced Vibration Analysis

Profiteer van de introductieactie voor onbegrensde registratie van de ruwe trillingsdata.

Eénmalige aankoop - onbeperkt gebruiken.

moneo-licenties

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.