You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
 1. moneo: IIoT-platform
 2. Producten
 3. moneo DataScience Toolbox

moneo DataScience Toolbox: de kunstmatige intelligentie

Intelligente bewaking en optimalisatie van productieprocessen

DeSmartLimitWatcher maakt het als intelligente tool van de moneo DataScience Toolbox mogelijk om afwijkingen van een kritische procesgrootheid automatisch en vroegtijdig te herkennen op basis van afhankelijke sensorgegevens en procesparameters. Hij wordt gebruikt voor de permanente bewaking van de kritische procesgrootheid (doelvariabele) met betrekking tot de productiekwaliteit of de conditie van de installatie (bijv. temperatuur, doorstroming, trilling, stroomverbruik).

Met behulp van AI-methodes wordt op basis van historische data een wiskundig model getraind, dat wordt gebruikt voor een permanente vergelijking tussen gemeten waarde (werkelijke waarde) en voorspelde streefwaarde (gewenste waarde). Door de aanvullende berekening van dynamisch te verwachten waarden (betrouwbaarheidsbandbreedte) voor de doelvariabele kan het gemeten gedrag van de streefwaarde continu worden beoordeeld en kunnen afwijkingen automatisch worden weergegeven.

U hebt de mogelijkheid waarschuwings- en alarmgrenzen (vroeg, gemiddeld, laat) te definiëren, die in de applicatie worden weergegeven. Zo kan snel op afwijkingen binnen het productieproces worden gereageerd en kan door een optimale vroegtijdige herkenning dienovereenkomstig proactief worden gehandeld.

moneoDataScienceToolbox – intelligente bewaking en optimalisatie van productieprocessen met vroegtijdige waarschuwingen en alarmen

 • Eenvoudig: geen Data Science expertise vereist. Pragmatische oplossing voor productie- en onderhoudsverantwoordelijken met eenvoudige 5-stappen-wizard.
 • Comfortabel: geautomatiseerde dataverwerking en kwaliteitscontrole. Geen tijdrovende voorbewerking van data nodig.
 • Intelligent: keuze van het best-fit AI-model. Automatische modeltraining en controle van de bewakingsnauwkeurigheid.
 • Betrouwbaar: Tijds- en conditieafhankelijke bewaking. Permanente achtergrondbewaking met behulp van dynamisch te verwachten waarden voor de doelvariabele.
 • Individueel: individueel instelbare waarschuwingen en alarmen. De gevoeligheid van de anomaliedetectie instellen.

In vijf eenvoudige stappen naar een overzichtelijk monitoringssysteem zonder ondersteuning van experts

 

Toepassingsmogelijkheden

De KI van de SmartLimitWatcher kan op verschillende manieren worden toegepast voor de procesbewaking. Enerzijds voor de bewaking van vergelijkbare machinecomponenten of voor de monitoring van afzonderlijke componenten of meetwaarden.

 • Horizontale toepassing: Bewaking met behulp van vergelijkbare machinecomponenten

Voorwaarde:
De aangesloten machinecomponenten zijn in een proces of in dezelfde installatie geïntegreerd en zijn fysiek van elkaar afhankelijk. Het voordeel is dat ze maar een paar sensoren of meetwaarden nodig hebben om afwijkingen te herkennen.

 • Verticale toepassing: Gedetailleerde bewaking van een onderdeel met meerdere meetwaarden

Voorwaarde:
Er moeten voldoende meetwaarden van het te bewaken onderdeel worden geregistreerd om afwijkingen te kunnen herkennen.  Deze generalistische benadering is zeer geschikt voor een groot aantal monitoringsproblemen.

Implementatie:
moneo DataScience Toolbox 

vs.

Implementatie:
 eigen Data Science-project

 • Eenvoudig te gebruiken tool, geen speciale DataScience-vakkennis nodig

 

 • Toegang tot datawetenschappers nodig (duur, 20k+)
 • Automatische dataverwerking en KI-training geïmplementeerd

 

 • Interne projectstructuur nodig
 • Geïntegreerde en vrij te verschalen oplossing in het ifm moneo-systeem

 

 • Handmatige dataregistratie- en verwerkingsproces nodig
 • Veelzijdig inzetbaar en snelle beschikbaarheid van oplossingen

 

 • Minimum projectduur ca. 3-6 maanden
 • Uitstekende prijs-prestatieverhouding

 

 • Hoge waarschijnlijkheid voor een goed projectresultaat
 • Individuele mogelijkheden in de expertmodus

 

 • Maatwerkoplossingen zijn vaak in beperkte mate overdraagbaar

moneo DataScience Toolbox – de kunstmatige intelligentie voor intelligente bewaking en optimalisatie van productieprocessen met vroegtijdige waarschuwingen en alarmen.

moneo-licenties

Uw advies door onze experts

Samen maken wij uw project tot een succes.

Overtuigt? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden u in de besluitvorming. Op basis van uw eisen wordt u van aanvang aan ondersteund door onze ifm-systeemverkoop - van het strategieadvies, via de ontwikkeling van individuele soft- en hardware oplossingen en de betreffende implementatie tot en met verdere services.