You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

global veri alışverişi için mobil IoT Gateway

Makine ile insan arasındaki arayüz

Mobil IoT Gateway, iş makinesi ile bulut seviyesi arasındaki diyalog arayüzüdür. Gateway, bir Ethernet arayüzü ve gelecekte CAN aracılığıyla araçtaki tüm ilgili verileri mobil ağ veya WLAN üzerinden buluta aktarır.
Gateway'in kendisi de pozisyon verilerinin yanı sıra ivme ve eğim hakkında bilgi iletebilir.

Verimli bakım ve operasyon planlaması

Mobil IoT Gateway, ücretsiz olarak kullanılabilen ifm'nin IoT paketi aracılığıyla yapılandırılır. Veriler ve bilgiler, daha sonra merkezi bir IT tabanlı makine yönetim sisteminde görüntülenebilir ve işlenebilir. IoT paketinde de bulunan IoT portalında, örneğin serbestçe yapılandırılabilen panolar aracılığıyla makinelerinizin mevcut sağlık durumunu her zaman kontrol altında tutabilirsiniz.

Bu, bakım gereksinimlerine hızlı ve hedefe yönelik bir şekilde yanıt verilebileceği ve arıza sürelerinin en aza indirilebileceği anlamına gelir. Ayrıca, uygulamaya özel makine konfigürasyonları veya yazılım güncellemeleri mobil ağ üzerinden içe aktarılabilir. Uydu tabanlı konumlandırma sayesinde makinenin pozisyonu her an hassas bir şekilde belirlenebilir. Basitleştirilmiş yerel bakım için Gateway'e WLAN veya Bluetooth üzerinden de erişilebilir.