You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

IO-Link Çoklu Bağlantılı Modüller Maksimum Esneklik

 • Yalnızca bir modülde IO-Link haberleşmesi vasıtasıyla yapılandırılabilir dijital ve analog giriş / çıkış işlevi
 • Bağımsız olarak yapılandırılabilir 8 Giriş/Çıkış bağlantı noktası
 • Yedek voltaj ve IO-Link arasında galvanik ayırma
 • Dijital giriş filtreleri, güçlü çıkışlar (Her biri 2 A)
 • IO-Link vasıtasıyla parametre ayarı ve teşhis

Yalnızca tek bir modülde herhangi bir kombinasyon mümkündür
Bu IO-Link modülleri, geleneksel dijital ve analog sensörlerin yanı sıra dijital aktüatörlerin IO-Link bağlantısına olanak tanımaktadır. Bunu gerçekleştirmek için, modüllerde bağımsız olarak yapılandırılabilir 8 esnek bağlantı noktası bulunmaktadır: dijital girişler ve çıkışlar olarak, analog giriş olarak (4...20 mA veya 0...10 V). Analog ve dijital bağlantı noktalarının tek bir modülde herhangi bir kombinasyonda serbestçe yapılandırılma özelliği tasarruf sağlar. Kontrolör üzerinde yalnızca bir boş IO-Link bağlantı noktasına ihtiyacınız var.

Aktüatörler için ağır işe elverişli çıkışlar
PerformanceLine sürümlerinin güçlü devre çıkışları akımları 2 A' ya kadar (modül başına 16 A) anahtarlayabilir. Besleme voltajı ve IO-Link haberleşmesi arasındaki galvanik izolasyon maksimum koruma sağlar.

Avantajlar ve müşteriye faydaları

Döngüsel veya düzensiz bağlantı noktası yapılandırması
ifm üzerinden çok yollu modüllerin kilit bir özelliği, bağlantı noktası yapılandırmasının esnekliğidir. Kullanıcı, IO-Link vasıtasıyla ilgili cihazın seçiminde bir döngüsel veya düzensiz versiyon tanımlayabilir. Bu, modül üzerindeki her bağlantı noktası (AI, DI, DO) fonksiyonun döngüsel veya düzensiz yapılandırılmasına olanak tanımaktadır.

Harici voltaj beslemesi L kodlu (PerformanceLine):

 • Çıkış akımı modül başına 16 A, bağlantı başına 2 A değiştirilebilir
 • Yağ ve soğutuculara dayanıklı özel muhafaza malzemesi ile endüstriyel versiyon
 • Daha yüksek akımların beslemesi için gerekli L kodlu besleme kablosu
 • Besleme voltajı ve IO-Link arayüzü arasındaki galvanik izolasyon, güvenilir bir veri haberleşmesini (IO-Link uyumlu) garanti eder
 • Aktüatörler, sensörlerden ayrı olarak kapatılabilir

Harici voltaj beslemesi A kodlu (StandardLine):

 • Çıkış akımı, her 4 bağlantı başına 1,8 A ile sınırlıdır
 • Endüstriyel uygulamalar için bir model veya gıda endüstrisi için özel bir model olarak mevcuttur
 • Bir standart kablo vasıtasıyla yedek voltaj beslemesi
 • Besleme voltajı ve IO-Link arayüzü arasındaki galvanik izolasyon, güvenilir bir veri haberleşmesini (IO-Link uyumlu) garanti eder
 • Çift besleme, aktüatörlerin sensörlerden ayrı olarak kapatılmasını sağlamaktadır

A tipi master’dan besleme

 • Anahtarlanabilir 8 bağlantı için çıkış akımı 1 A (toplam)
 • Master’ın sensör beslemesinden voltaj beslemesi, ilave harici aktüatör beslemesi mevcut değildir
 • Endüstriyel uygulamalar için bir model veya gıda endüstrisi için özel bir model olarak mevcuttur
 • İlave besleme kablosu gerekli değildir

IO-Link modülleri

Aksesuarlar