• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Ürünler
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link sensör ve aktuatörlerin bir otomasyon sistemine bağlanması için tüm üreticileri kapsayan adım adım bir iletişim sistemidir.
Bir IO-Link sistemi bir IO-Link Master'dan ve bir veya daha fazla IO-Link Devices'dan oluşur. IO-Link Master kumanda veya alan hattı düzlemi için arayüzdür ve bağlı olan IO-Link Devices ile iletişim kurar.
IO-Link ile çift sensörlerin devre sinyalleri, analog sensörlerin proses değerleri ve parametreleri dijital olarak ve 24 V sinyal temelinde güvenli biçimde aktarılır. Böylece analog sinyallerin aktarımı ve hesaplanması sırasında ölçüm değeri hataları önlenir.
IO-Link üzerinden aynı anda birden fazla proses değeri veya parametre bir cihazdan perdeli standart hat üzerinden aktarılabilir.
IO-Link uluslararası norma sahiptir ve mevcut tüm alan hatları ve kumandalar ile çalışır.