You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. IO-Link

IO Link

IO Link sensör ve aktuatörlerin bir otomasyon sistemine bağlanması için tüm üreticileri kapsayan adım adım bir iletişim sistemidir.
Bir IO Link sistemi bir IO Link Master'dan ve bir veya daha fazla IO Link-Devices'dan oluşur. IO Link Master kumanda veya alan hattı düzlemi için arayüzdür ve bağlı olan IO Link-Devices ile iletişim kurar.
IO Link ile çift sensörlerin devre sinyalleri, analog sensörlerin proses değerleri ve parametreleri dijital olarak ve 24 V sinyal temelinde güvenli biçimde aktarılır. Böylece analog sinyallerin aktarımı ve hesaplanması sırasında ölçüm değeri hataları önlenir.
IO Link üzerinden aynı anda birden fazla proses değeri veya parametre bir cihazdan perdeli standart hat üzerinden aktarılabilir.
IO Link uluslararası norma sahiptir ve mevcut tüm alan hatları ve kumandalar ile çalışır.