You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. IO-Link
  3. Hareket kontrolü için IO-Link sensörler

Hareket kontrolü için IO-Link sensörler

  • Dönme hızlarının güvenilir algılanması için tanımlanmış atım dizisi
  • Kesin pozisyon tespiti ve doğrusal ölçüm için kodlayıcı
  • X ve Y eksenlerinde eğim açısının hassas ölçümü için eğim sensörleri
  • İki eksende toplam açısal aralıkta yüksek ölçüm doğruluğu
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı