You probably do not come from: Turkey.  If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Durum izleme
  3. Titreşim izleme ve teşhis sistemleri

Titreşim izleme ve teşhis sistemleri

  • DIN ISO 10816 ya uyumlu, sürekli ve güvenilir genel titreşim izlemesi
  • Makinede daimi aşırı yüklenme ve beklenmedik durmalara karşı koruma
  • Tesis ve donanımın dağıtık izlemesi makineye entegre edilmiştir
  • Modüler kontrol panel dolabı sistemleri ve az yer kaplayan saha birimleri
  • Sahadaki ufak, analog titreşim sensörlerinden kontrol kabinindeki akıllı teşhis elektroniklerine

Titreşim izleme sistemleri

Titreşim izleme sistemleri makine ve sistemlerin duruma yönelik bakımını sağlar. Makine hasarlarının zamanında algılanmasına ve masraflı devre dışı kalma durumunun önlenmesine yardımcı olur.
ifm ürün çeşitleri salınım transmitteri, salınım sensörleri, ivme sensörleri ve değerlendirme elektroniğini kapsar. Salınım transmitteri ve sensörleri tahrikte ve dönen makine parçalarında makaralı yatak hasarını ve balans bozukluğunu algılar. Bir tanı elektroniği ile kombinasyon içinde ivme sensörleri büyük tahriklerin kapsamlı titreşim izleme yapar.