• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Ultrazvukový snímač průtoku SU Puresonic

Snadné a trvalé zajištění kvality procesů

SU Puresonic detekuje průtoky s vysokou přesností. Díky ultrazvukové technologii to platí i pro ultračistou vodu, která se vyrábí v zařízeních s reverzní osmózou. V kombinaci s vodivostním senzorem LDL101 lze ve filtračním procesu zajistit spolehlivou kontrolu kvality.

Robustní měřicí potrubí bez konstrukcí

Měřicí trubka SU Puresonic je vyrobena z nerezové oceli a neobsahuje měřicí prvky, těsnění ani pohyblivé části. To znamená, že závady způsobené poškozením, netěsnostmi nebo ucpáním jsou vyloučeny již od počátku, stejně jako poklesy tlaku způsobené konstrukcí.

Snadné monitorování stavu

SU Puresonic je vybaven rozhraním IO-Link a dobře viditelnou stavovou LED diodou a má vše, co potřebujete k průběžnému sledování kvality procesu. Tímto způsobem lze rychle zjistit stav kvality signálu jak na úrovni IT, tak v terénu. Pokud se snižuje, může to znamenat zvýšenou hustotu částic nebo usazeniny na vnitřní stěně potrubí.

Aplikace ultrazvukového snímače průtoku

V aplikacích s ultračistou vodou, vodou a médii na bázi vody je SU Puresonic ideální volbou pro přesné měření průtoku. Senzor spolehlivě monitoruje množství upravované vody nejen při úpravě vody, ale je také důležitým prvkem pro regulaci množství vody při čištění dílů a různých aplikacích chladicí vody.

Výrobky