• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Non-stop přenos přes sběrnici

Ethernetové moduly pro použití v terénu

Decentralizované DI moduly slouží jako brána mezi binárními senzory a sběrnicí. To znamená, že binární spínací signály v terénu mohou být přenášeny přímo přes sběrnici. V topologii sběrnice nejsou potřebné žádné další přenosové systémy.

Robustní a trvale utěsněné

Moduly ifm jsou ideální volbou i pro ty nejnáročnější podmínky: Materiály a výrobní postupy jsou shodné s propojovacími kabely ifm osvědčených produktových řad EVC a EVF.
Technologie ecolink zaručuje spolehlivý a trvale utěsněný spoj propojovacích kabelů M12.

Rozšíření řady IO-Link master o moduly s digitálními vstupy

Ethernetové moduly jsou dokonalým doplňkem IO-Link masterů od ifm. Mají stejné řešení, konfiguraci portů a standardizované konektory M12.

Integrovaná funkce čítače pro použití s vysokofrekvenčními čítači

Impulsy senzoru se počítají v modulu a cyklicky se přenášejí do PLC jako balíček čítače. Tím je zajištěno přesné počítání, které není ovlivněno dobou cyklu PLC.

Výkonný zdroj napětí

Pro napájecí napětí nabízejí moduly konektor M12 s kódováním A s proudem 1 x 4 A a konektor M12 s kódováním L s proudem 2 x 16 A včetně funkce řetězového propojení.

Výrobky