• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Světelná věž s rozhraním pro detekci stavu stroje

KPI pro větší transparentnost

V celosvětovém výrobním průmyslu tvoří stroje a zařízení jádro výroby. Pro provozovatele zařízení má zásadní význam měření statistických ukazatelů výkonnosti, jako je celková efektivita zařízení (OEE), dostupnost strojů a produktivita.

Otázky typu „Který stroj byl použit ve výrobě a jak dlouho?“ nebo „Jak dlouho trvala poslední neplánovaná odstávka?“ jsou všudypřítomné. U nově instalovaných strojů a systémů je sledování stavu stroje obvykle jednoduché. Ke sběru těchto informací lze optimálně využít moderní IO-Link mastery od ifm s dalšími rozhraními IoT.

To však může být náročný úkol, když stávající stroje taková rozhraní nemají. I zde je třeba sledovat stav stroje. Dovybavení stávajících strojů dalšími funkcemi se však často ukazuje jako velmi obtížné. Na jedné straně je to proto, že výrazný zásah do stroje by mohl vést ke ztrátě prohlášení o shodě CE. Na druhou stranu jsou následné změny často nákladné a v některých případech dokonce nemožné, protože používané řídicí jednotky jsou zastaralé a přizpůsobení softwaru je obtížně proveditelné.

Ideální řešení pro stávající výrobní závody

Zde přichází ke slovu inovativní světelná věž ifm, která nabízí chytré řešení pro následný sběr dat ze stroje. Téměř každý stroj je vybaven světelnou signalizací, která poskytuje vizuální ukazatele jeho stavů pomocí různých barev. Uživatel musí pouze vyměnit „staré“ signální světlo stroje za novou světelnou věž od ifm. Tuto světelnou věž lze ovládat až šesti digitálními signály a indikovat stavy stroje jako obvykle.

Integrované rozhraní převádí stavy segmentů na komunikaci IO-Link. Světelná věž je paralelně připojena k IO-Link masteru, který přenáší stav stroje do analytického nástroje, jako je moneo RTM. moneo vizualizuje stav stroje a vypočítává klíčové procesní metriky pomocí svých ovládacích panelů.

Toto řešení modernizace umožňuje snadné vyhodnocování a analýzu klíčových procesních ukazatelů i u starších strojů, čímž je dosaženo maximální transparentnosti.

Signalizační světla

5segmentové signalizační sloupky zobrazují stav stroje. Každý segment může poskytovat jinou stavovou informaci. Jedno signalizační světlo zobrazuje stav jedné aplikace – například výsledku testu nebo podobné.