You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

Zobrazení proudové smyčky pro signály 4...20 mA

Zobrazení analogových hodnot

Navzdory rostoucí digitalizaci stále existuje mnoho situací, kdy musí být analogově měřené hodnoty, jako je hladina v nádrži nebo teplota v klimatizované místnosti, přímo čitelné v rozváděči nebo na ovládacím pultu. Právě k tomuto účelu je určeno zobrazení proudové smyčky.

Jednoduše se zapojí do smyčky analogového signálu 4...20 mA. Není zapotřebí žádný zdroj napětí, protože k napájení zařízení stačí energie analogového signálu.

Flexibilní nastavení hodnot

Displej lze nakonfigurovat tak, aby zobrazoval měřenou veličinu jako skutečnou hodnotu, například výšku hladiny v centimetrech nebo teplotu ve stupních Celsia. Za tímto účelem může uživatel libovolně definovat a měřit rozsah měření pomocí počátečních a koncových bodů. I nelineární signály lze snadno zobrazit jako lineární hodnoty pomocí volně polohovatelných linearizačních bodů. Pomocí naměřených hodnot vzdálenosti lze například indikovat úhel záběru. Uživatel tak má k dispozici výkonné a snadno použitelné zobrazení naměřených hodnot.