• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Snímač průtoku s rychlou odezvou a přesností

Efektivní výroba zajišťující požadovanou úroveň kvality

Senzory průtoku typu SBT zajišťují kvalitu a efektivitu vašich výrobních procesů, například ve vstřikovnách, při výrobě pneumatik nebo masných náhražek. Snímač rychle a přesně určuje průtok média používaného k regulaci konformní teploty za účelem ohřevu nebo chlazení formy v závislosti na procesním kroku. Průběh tohoto procesu nebude ovlivněn vzduchovými bublinami.

Díky vysoké opakovatelnosti jsou odchylky od nastavené hodnoty detekovány včas, a to i při velmi nízkých průtocích. Předejde se tak nákladnému plýtvání materiálem z důvodu předčasného nebo neúplného ochlazení.

Včasná identifikace požadavků na údržbu

V závislosti na charakteru topného nebo chladicího média se mohou kanály pro konformní regulaci teploty zabudované do vstřikovací formy časem ucpat. Usazeniny, jako je vápno nebo částečky nečistot, mohou snížit nebo dokonce zabránit průtoku topného nebo chladicího média. Přesná technologie snímačů pomáhá rychle identifikovat požadavky na údržbu ucpaného potrubního systému a zabránit zhoršení kvality.

Moderní řízení spotřeby energie

Sledování průtoku a teploty se osvědčilo v procesech regulace teploty. Tímto způsobem lze snadno sledovat a optimalizovat spotřebu energie ve výrobním procesu díky přesné regulaci teploty a průtoku.