You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

Multifunkční displej pro různé měřené hodnoty

Přijímá (téměř) všechny typy signálů

Naměřená hodnota vysoko v „cloudu“ zvyšuje globální – ale ne vždy lokální – viditelnost informací. Pro tento účel je nový multifunkční displej suniverzálním měřicím vstupem správnou volbou téměř ve všech aplikacích.

Dokáže detekovat a převádět analogové standardní signály, impulsy, frekvence a teplotní čidla a přímo na místě zobrazit naměřenou hodnotu vpožadované jednotce.

Zřetelné znázornění

TFT displej nabízí různé možnosti a barvy pro vizualizaci naměřených hodnot. Zobrazuje se také jednotka měření, název signálu a značka umístění jasně vysvětlují význam zobrazené hodnoty.

Různé barvy písma a pozadí definovatelných alarmů pomáhají při vyhodnocování naměřené hodnoty. Prostřednictvím dvou reléových výstupů lze přenášet jednotlivé alarmy do nadřazených systémů nebo uskutečnit jednoduché ovládání.