• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Monitorovací doplněk pro ifm Vision Assistant

Centrální přehled o kvalitě procesu

S monitorovací nástrojem jako doplňkem pro ifm Vision Assistant můžete kombinovat obrazová a procesní data svých kamerových senzorů vsíti na kontrolním panelu. Díky tomu máte neustále jasný přehled o relevantních živých snímcích, statistikách dobrých a špatných částí a stavových hlášeních ze senzorů.

Rychlejší odhalení a odstranění odchylek

Tento jasný přehled vám usnadňuje sledování procesních operací jak přímo ve výrobním prostředí, tak na centrálním místě vreálném čase a rychlou identifikaci případných odchylek. Údržbu nebo nápravná opatření lze provádět skrátkou dobou odezvy a přitom zachovat vysokou kvalitu procesu.

Identifikace trendů na základě historie dat

Kromě toho můžete využít automaticky generovanou historii dat kanalýze vývoje procesů, odvodit zní trendy a jednat spředstihem.