You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

Nová všestrannost: měření vodivosti v potrubí libovolné velikosti

  • Provedení v běžných připojovacích velikostech G 1/2 a G 1
  • Efektivní monitorování CIP i v malých potrubích od DN25 výše
  • Snadná instalace a uvedení do provozu
  • Bezztrátový přenos digitálního signálu naměřených hodnot

Pro monitorování CIP v jakémkoli rozsahu

Díky různým procesním přípojkám běžných velikostí G1 a G1/2 nabízejí senzory vodivosti skupiny LDL2xx správné řešení přesného monitorování CIP vpotrubí každé velikosti od DN25 – bez nutnosti nákladného prodlužování potrubí nebo překážek.

Snadná instalace díky kompaktní konstrukci

Díky kompaktní konstrukci a integrované vyhodnocovací jednotce lze senzory vodivosti pružně umístit do systémového potrubí. Další hardware, který by měl být umístěn po proudu, není nutný. Jednoduchost kabeláže dále zjednodušuje standardní připojení M12.

Příslušenství