You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

Ochrana 24V obvodů pomocí monitorovací funkce

 • Modulární a selektivní ochrana strojů a zařízení
 • Možnost používat vodiče menšího průřezu díky spolehlivé ochraně okruhů
 • Volitelné rychle a snadno zapojitelné potenciálové moduly
 • Detekce příčin reakce (přes rozhraní IO-Link)
 • Měření proudu a napětí v každém kanálu (přes rozhraní IO-Link)

Zabezpečení 24voltové části instalací
Na rozdíl od primární 230voltové strany se ochrana sekundárních okruhů často zanedbává. Dalším problémem je, že při závadě elektrického napájení 24 V DC často nezareagují běžné mechanické jističe. Stává se to např. při dlouhých kabelech. Elektronické jističe ifm okruh důkladně monitorují a v případě potřeby spolehlivě odpojí. Je možné selektivně odpojovat jednotlivé odbočky. Díky tomu mohou mít vodiče v zatěžovacím okruhu spínaných napáječů menší průřez. U nových nastavitelných ochranných modulů je možné nastavit vybavovací proud, a tak optimálně přizpůsobit provozní obvody strojnímu parku. Díky volitelným potenciálovým modulům lze pojistkový blok rozšířit na inteligentní propojovací systém. Verze IO-Link umožňuje také vyhodnocovat důležité diagnostické údaje.

Modulární instalace
Systém je uspořádaný modulárně a zahrnuje napájecí modul poskytující až 40 A. Ochranné moduly lze montovat vedle sebe. Mají jednoduchý připínací mechanismus a nepotřebují žádné můstky, propojky apod. Potenciálové moduly slouží k rozdělení okruhů a propojení uzemnění. Snadná instalace a zjednodušení zapojení šetří čas a náklady. Ve standardním provedení může uživatel k napájecímu modulu připojit až 10 bezpečnostních modulů a v provedení IO-Link až 8 bezpečnostních modulů.

Varianty
Kromě vybavovacího mechanismu mají moduly diody LED, kterými signalizují, že zareagovaly, že jsou aktivní a jak intenzivně se používají. Tlačítky lze aktivovat, deaktivovat nebo resetovat jednotlivé kanály. Napájecí modul má další, společný výstup, který signalizuje reakci kteréhokoli modulu.

Lepší přehled díky systému IO-Link
Jističe ve verzi IO-Link mají stejné funkce, ale o každém kanálu poskytují doplňující informace:

 • jmenovitý efektivní proud (1 bajt cyklicky)
 • výstupní napětí (necyklicky)
 • počítadlo reakcí (necyklicky)
 • aktuální stav přístroje (1 bajt cyklicky):
  – zkrat
  – přetížení
  – podpětí
  – dosažení limitu (80 % IN)
 • zapnutí/vypnutí
 • reset při reakci
 • vynulování počítadla reakcí

Rozšířené funkce napájecího modulu DF2101 IO-Link:

 • stanovení minima/maxima z naměřených hodnot proudu a napětí v jednotlivých kanálech za libovolné období
 • stanovení průměru z naměřených hodnot proudu a napětí v jednotlivých kanálech za libovolné období
 • trvalé zapnutí jednotlivých kanálů, aby byla ignorována cyklická výměna dat (např. k zajištění elektrického napájení pro důležitá zařízení během inicializace). Bezpečnostní funkce zůstává zapnutá.

Ochranné moduly jsou k dispozici s pevným dimenzováním 2 A, 4 A, 6 A, 8 A a 10 A nebo v provedení s rozsahem nastavení 1–10 A. Pevně přednastavené hodnoty proudu zamezují pozdější neoprávněné zvýšení maximálního proudu. Nastavitelné moduly poskytují flexibilitu.

Výrobky