You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

KQ10 pro nepřetržité bodové sledování hladin

Tři spínací body jen s jedním senzorem

 • Kontinuální monitorování hladiny zvenčí
 • Bez namáhání způsobovaného látkou uvnitř díky bezkontaktní detekci
 • Tříbodové polohy v jednom senzoru
 • Aby se zlepšila kvalita procesu, lze detekovat a signalizovat vklady
 • Možnost propojení několika jednotek KQ10 pomocí zařízení IO-Link

Nepřetržité monitorování stavu prázdného a přetečeného
KQ10 pro sledování dosahu může „vidět“ skrz všechny nekovové stěny a detekovat granuláty nebo kapaliny bez kontaktu. Není proto nutná žádná údržba. Procesní hodnoty 0–100 % lze kontinuálně přenášet prostřednictvím zařízení IO-Link po celé délce 250 mm bez pásma necitlivosti. 20 LED diod zobrazuje skutečnou hladinu v nádobě přímo na senzoru. Díky kombinaci několika jednotek KQ10 je možné patřičně zvýšit schopnost detekce.

Tři spínací body jen s jedním senzorem
Tam, kde by obvykle byly potřeba tři senzory, lze jedním senzorem monitorovat až tři pozice bodové hladiny – a to současně s kontinuálním monitorováním rozsahu. Je možné nastavit spínací body senzoru a jiné funkce, jako například NC/NO, hysterezi nebo orientaci a detekční zónu.

Monitorování bodové hladiny a kontinuální monitorování hladiny
Na rozdíl od konvenčního řešení se dvěma bodovými hladinovými senzory na spodní (prázdný stav) a horní (přetečení) straně nádrže je jediný KQ10 vybaven třemi spínacími body k signalizaci prázdného stavu, plného stavu a přetečení. Snižuje se tak počet senzorů a složitost instalace. Kromě toho kontinuálně měří hladiny v rozsahu 250 mm a pomocí zařízení IO-Link je společně se spínacími stavy zobrazuje v procentech. Slabé usazeniny na vnitřních stěnách nádrže detekci hladiny nenarušují a při překročení hraniční hodnoty mohou být signalizovány pomocí spínacího výstupu nebo zařízení IO-Link. Toto trvalé sledování technického stavu zamezuje neplánovaným prostojům ve výrobě.

Kapacitní senzory

Další informace o technologii

Proč KQ10?

Několik bodových hladinových
senzorů v jednom pouzdře
Měření
mimo nádrž
Kontinuální
monitorování
Nezávislost
na vnitřní látce
Výrazně jednodušší montáž
a zapojení kabeláže i s větším
rozsahem detekce
Vnitřní látka nevyvolává namáhání
a v nádrži není nutný
žádný otvor
Přesné naplánování následných
procesů a rychlá reakce na
změny, např. vznik usazenin
Jednoduché nastavení senzoru
na různé vnitřní látky

 

Malé nádrže

Průmysl

 • Tiskárny (sklo, keramika, 3D atd.)
 • Zpracování plastů

Přednosti

 • Bez mechanického nebo chemického namáhání ze strany vnitřní látky
 • Přesné měření hladiny po celé délce senzoru
 • Bez otvoru v nádrži
 • Prediktivní výpočet – jaké množství ještě mohu vyrobit?

Velké nádrže

Vnitřní látka

 • Kapaliny
 • Granuláty

Přednosti

 • Nezávislost na velikosti nádrže
 • Možnost propojení několika senzorů pomocí zařízení IO-Link
 • Jeden KQ10 nahradí několik bodových hladinových senzorů pro monitorování prázdného stavu a přetečení
 • Spolehlivá detekce a signalizace zvýšené tvorby usazenin

Obtoky / potrubí

Vnitřní látka

 • Kapaliny
 • Granuláty

Přednosti

 • Jednoduchá montáž u obtoků
 • Kontinuální monitorování i ve velmi úzkých trubkách o průměru 10 mm
 • Viditelně umístěné kontrolky udávají hladinu i v případě neprůhledného potrubí

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

Vyšší kvalita výrobků a zpracování
Kontrola kvality začíná již ve výrobním procesu
Minimalizace prostojů
Přesnější plánování údržby a zvýšení efektivity závodu
Větší transparentnost procesů
Naměřené hodnoty se stávají inteligentními daty
Větší flexibilita
Proces lze přizpůsobit různým médiím a složení produktů