You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States

Multifunkční analogový displej

Dotykový displej pro dobrou čitelnost a intuitivní ovládání

  • Jasně čitelný displej
  • Dotykový displej a jasně čitelný text pro intuitivní ovládání
  • Barva displeje se při překročení nebo nedosažení mezní hodnoty mění na červenou/žlutou/zelenou.
  • 16-bitové rozlišení
  • Přídavné funkce: tára, filtr, průměrování, kombinace signálů

Analogový displej 4.0
Nový multifunkční displej je více než jen displej: předzpracovává digitální signály decentralizovaným způsobem a v případě potřeby předává informaci na vyšší úroveň řízení. Díky této inteligentní vlastnosti je ideální pro použití v Průmyslu 4.0.

Univerzální zobrazení analogové hodnoty
Inteligentní displej zobrazuje různé procesní parametry senzorů pomocí analogového výstupu nebo převodníků pomocí standardního signálového výstupu. Volně nastavitelné přepočtové faktory umožňují převést a zobrazit vstupní signály jako fyzikální hodnoty (např. tlak, teplota nebo průtokové množství). Při použití tlakového senzoru lze například zobrazit objem nádrže. Je také možné vzájemně kompenzovat vstupní signály, např. pro měření rozdílového tlaku.

Uživatelsky přívětivé prostředí
Všechna nastavení se provádí pomocí dotykové obrazovky. Displej přechází z režimu zobrazení do režimu nastavení parametrů. Všechny parametry se čitelně zobrazují na obrazovce a umožňují snadné a intuitivní použití. Funkce blokování senzoru pomocí hesla poskytuje ochranu senzoru před manipulací.

Monitorování mezních hodnot
Uživatel může definovat až čtyři mezní hodnoty. Až čtyři tranzistorové výstupy se spínají při překročení či nedosažení nastavené mezní hodnoty. Stavy výstupů mohou být zobrazeny červeně, žlutě nebo zeleně v závislosti na procesní hodnotě.