Due to maintenance work, we are currently unable to provide you with all shop functions.
You probably do not come from: Slovakia. If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Softwarová / IIoT řešení
  3. Softwarová sada IIoT
  4. moneo edgeConnect
  5. QMC002

licence pro komunikaci s mastery IO-Link ifm

QMC002

moneo edgeConnect AL LIC

licence pro komunikaci s mastery IO-Link ifm

QMC002

moneo edgeConnect AL LIC

  • Software datového rozhraní pro připojení jednotek ifm IO-Link
  • Převádí data ze senzorů zařízení ifm IO-Link na čitelné informace
  • Poskytuje metadata na zařízeních ifm IO-Link typu DataLine a IO-Link nezávisle na výrobci
Další informace

Oblast nasazení
Aplikace
komunikační rozhraní pro mastery ifm IO-Link
připojení k zařízením IO-Link a přenos cyklických procesních a metadat z úrovně stroje přes ifm IO-Link master typu DataLine
Překlad procesních a metadat do čitelných informací pro zpracování v současných i budoucích moneo modulech a doplňcích
Připojení
Data IO-Link jsou čtena z připojených jednotek a poskytována aplikacím moneo ve strukturované podobě
Správa zařízení
čtení a poskytování vybraných metadat masteru ifm IO-Link a připojených zařízení IO-Link
název masteru a název zařízení
Označení specifické pro aplikaci - zadávání a ukládání informací o konkrétní aplikaci
Správa dat
Čtení a poskytování cyklických hodnot procesních dat (PDI) zařízení IO-Link
transformace dat PDI na čitelné informace pomocí IODD
syntaktická analýza binárních procesních dat
aplikace definovaných přechodů
poskytování jednotek specifických pro procesní data definovaných v IODD
Poskytování IO-Link BLOB (Binary Large Objects) pro vybrané aplikace a doplňky moneo
Software / programování
Jazyk německy; anglicky; Francouzština; Italština; Španělština; Portugalština; Čínština; Japonština; Korejština; Ruština
Nosič dat download
Typ licence jediná licence
Licenční třída plná verze
Systémové předpoklady
Navíc požadovaný software
moneo software download