• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link je nezávislý na výrobci systém komunikace používaný pro připojení senzorů a aktuátorů do systému automatizace.
Systém IO-Link se skládá z IO-Link masteru a několika IO-Link zařízení. IO-Link master představuje rozhraní pro kontroler nebo úroveň průmyslové sběrnice a komunikuje s připojenými IO-Link přístroji.
IO-Link je schopný zpracovat spínací signály binárních senzorů, procesní hodnoty analogových senzorů a jejich parametry v čistě digitální formě založené na 24 V signálu. Odstraňuje chyby v měření hodnot, spojené s přenosem a konverzí analogových signálů.
IO-Link lze používat pro přenos několika procesních hodnot nebo parametrů přístroje současně pomocí jednoho standardního nestíněného kabelu.
IO-Link je mezinárodně standardizované rozhraní nezávislé na průmyslové sběrnici a kontroleru.