1. Domača stran
  2. Od spremljanja vibracij do Industry 4.0

Od spremljanja vibracij do Industry 4.0

Spremljanje vibracij

Spremljanje skupnih vibracij skladno z ISO 10816.
Odkrivanje posledičnih poškodb v zgodnji fazi, preprečevanje posledične škode in podaljšanje življenjske dobe.

Preprosto:
spremljanje splošnega stanja stroja.

Standardizirano:
skladno z ISO 10816.

Zanesljivo:
zaščita pred poškodbami stroja.

Prilagodljivo:
preprosta vključitev v vrsto uporabe.

Zanesljivo:
podaljšanje časa obratovanja.

Spremljanje stanja

Zgodnje zaznavanje morebitnih napak in njihovih vzrokov na podlagi posameznih značilnosti vibracij in drugih vplivnih dejavnikov.

Zanesljivo:
trajno spremljanje stanja ključnih strojev.

Pričakovanje:
diagnostika stroja za zgodnje zaznavanje poškodb in preprečevanje večjih posledičnih škod.

Optimizacija:
načrtovanje vzdrževalnih del.

Dolga življenjska doba:
optimalni izkoristek preostale življenjske dobe komponent.

Ekonomično:
naredite proizvodne postopke pregledne –
izpolnite koncepte TCO (skupni stroški lastništva).

Števec:
funkcija števca za merjenje časov izpostavljenosti in za proizvodnjo na podlagi ključnih pokazateljev.

Zaščita stroja/spremljanje procesov

Preprečite poškodbe komponent stroja, orodij ali obdelovancev prek trajnega spremljanja in zelo kratkih odzivnih časov. Vključitev v krmilnik PLC olajša prilagajanje za spremljanje vibracij za obdelavo stroja ali naprave.

Dinamično:
spremljanje dinamičnih sil, npr. pri procesih rezkanja.

Hitro:
odzivni časi 1 ms.

Zanesljivo:
stroj, orodja in obdelovanci so zaščiteni pred dragimi posledičnimi škodami.

Preventivno:
zgodnje spremljanje stanja prepreči nenačrtovane okvare.

Vdelan:
neposredna povezava s krmilnikom stroja prek vmesnika fieldbus.

Pregled izdelkov za spremljanje vibracij

Skupina podjetij ifm: naš lasten razvoj in proizvodnja z visokim standardom kakovosti.

Zaznavanje in vključeno vrednotenje signalov vibracij je namenjeno kot podlaga za brezhibno vključevanje spletnega spremljanja stanja v od proizvajalca neodvisne avtomatizacijske in krmilne sisteme.