You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. 3D pametni senzor O3M – pregled
  2. Primeri uporabe
  3. Zaznavanje ovir in izogibanje trkom

Pametni 3D senzor O3M – zaznavanje predmetov in preprečevanje trkov

Zaznavanje ovir in izogibanje trkom

Vdelano, samodejno prepoznavanje predmetov zazna do 20 stacionarnih ali premičnih predmetov na poti sestavljanja vozila. S primerjavo trenutne hitrosti, vektorja gibanja in fiksnih parametrov, npr. zavorna pot, 3D senzor izračuna verjetnost trka in to prenese v krmilni sistem stroja prek vodila CAN ali etherneta, nato pa obvesti voznika.

Zaznavanje ovir
Pametni 3D senzor zazna položaj in gibanje predmetov v svojem vidnem polju. Podatki se nato posredujejo krmilniku.

Spremljanje poti
Prosto prilagodljiva referenčna točka na vozilu omogoča, da so npr. le ovire na predhodno določeni višini nad zemljo dejansko zaznane kot ovire.

Podpora vozniku na žerjavu za skladanje kontejnerjev
Samodejno predvidevanje trkov podpira voznika žerjava s spremembo položaja in ga opozori glede ovir na poti.