• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Mobilni prehod IoT za globalno izmenjavo podatkov

Vmesnik med strojem in človekom

Mobilni prehod IoT je vmesnik za dialog med mobilnim strojem in ravnijo oblaka. Prehod prek vmesnika Ethernet in v prihodnje tudi prek vodila CAN po mobilnem omrežju ali omrežju WLAN posreduje vse pomembne podatke iz vozila v oblak.
Sam prehod tudi lahko posreduje informacije o pospešku in nagibu kakor tudi podatke o položaju.

Uspešno načrtovanje vzdrževanja in uporabe

Mobilni prehod IoT se konfigurira v okviru paketa IoT Suite podjetja ifm, ki ga je mogoče uporabljati brezplačno. Podatke in informacije je potem mogoče prikazati in obdelati v centralnem računalniškem sistemu za upravljanje strojev. Na portalu IoT, ki je del paketa IoT Suite, lahko na primer neomejeno nadzorujete trenutno brezhibnost svojih strojev s pomočjo nadzornih plošč, ki jih je mogoče konfigurirati.

To pomeni, da se lahko hitro in načrtno odzovete na potrebe po vzdrževanju ter tako čase nedelovanja omejite na minimum. Poleg tega je mogoče prek mobilnega omrežja uvoziti specifične strojne konfiguracije za posamezne namene uporabe ali posodobiti programsko opremo. Satelitsko ugotavljanje položaja omogoča nemoteno določanje položaja stroja. Dostop do prehoda za namene preprostega lokalnega vzdrževanja pa je možen tudi s pomočjo omrežja WLAN oz. povezave Bluetooth.