• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

CANwireless: učinkovito lokalno pogovorno okno M2M

Učinkovita interakcija sodelujočih strojev

Moduli CANwireless omogočajo strojem, da samodejno izmenjajo ustrezne podatke v lokalnem mrežnem sistemu prek WLAN ali Bluetootha. Na primer pri vozilih, ki vozijo v formaciji, je mogoče natančno sinhronizirati hitrost in smer vožnje.
Dodatne informacije, na primer preostala nosilnost, lahko pomagajo optimizirati procesne pretoke pri odstranjevanju blaga.

Naprava ima dva vmesnika CAN, ki omogočata prenos podatkov iz krmilnika motorja in podatkov senzorja, zbranih prek drugega omrežja CAN.

Branje zahtev za vzdrževanje, uvažanje posodobitev

Glede na način obratovanja se naprava CANwireless samodejno poveže z obstoječim omrežjem za izmenjavo podatkov ali ustvari lastno omrežje. To denimo omogoča, da vzdrževalno osebje prebere podatke na prenosniku ob uporabi ali uvozi posodobitve programske opreme.

Ciljna izmenjava informacij

Za razbremenitev prenosa nepotrebnih podatkov v mrežnem sistemu lahko uporabnik prosto določi podatke, ki bodo preneseni prek vmesnika CANwireless.