Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00

Vann – en knapp ressurs: ifm fortsetter å støtte bedrifter i å redusere forbruket ved å bruke vanneffektivitet i alle nødvendige prosesser.

Med den jevne veksten i global befolkning og den verdensomspennende virkningen av klimaendringer, er det en økning i etterspørselen etter den essensielle og livsviktige naturressursen, vann. For å møte denne etterspørselen er det avgjørende at vannet behandles umiddelbart etter bruk slik at det kan være tilgjengelig for sikker bruk igjen. Dette krever mer sofistikerte og effektive prosesser som må implementeres og gjennomføres, samtidig så økonomisk som mulig.

For å overkomme disse utfordringene tilbyr ifm pålitelige og innovative automatiseringsløsninger. Mens vi alltid vurderer dagens trender og krav, søker vi også etter de best mulige løsningene for morgendagen, for å sørge for at sikkerhet og fremtidig levedyktighet er garantert i like stor grad.

Din fordel med våre automatiseringsløsninger

På grunn av den økende knappheten og verdien av våre ferskvannsressurser, er det viktig å drive anlegg så effektivt som mulig gjennom hele syklusen. Våre løsninger, bestående av maskinvare og programvare, gir deg muligheten til å drive anleggene dine på best mulig måte når det gjelder total utstyrseffektivitet (OEE).

Tilgjengelighet:
Dra nytte av merverdien fra digital datakommunikasjon med IO-Link. Fra sensor til IT-nivå tilbyr vi deg alle komponentene du trenger for å holde et øye med helsestatusen og vedlikeholdskravene til systemet ditt til enhver tid. Dette hjelper deg med å redusere nedetiden til et minimum.
Ytelse:
Jo mer presise anleggsdataene du har til rådighet, desto mer effektivt kan du behandle vann til ønsket kvalitet. Til dette formålet gir vi deg presis sensorteknologi, strukturene for tapsfri digital dataoverføring via IO-Link og programvare for en enkel, transparent dialog med anlegget ditt.
Kvalitet:
Hver minste feil i vannbehandling tilsvarer tap av en verdifull ressurs. Med våre løsninger for kontinuerlig kvalitetsanalyse og en transparent oversikt og kontroll over alle automatiseringskomponenter som er involvert i prosessen, kan du pålitelig ivareta kvalitetskravene dine på lang sikt.

Innhent råd fra ekspertene våre

Sammen skal vi få prosjektet ditt til å bli en suksess.

Overbevist? Det er bare å ta kontakt. Vi følger deg på veien. For å oppfylle behovene dine, vil ifm-systemets salgsteam hjelpe deg fra første stund. Det strekker seg fra strategisk rådgivning til utvikling av individuelle programvare- og maskinvareløsninger og den tilhørende implementeringen, og andre tjenester.