You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. 2 in 1: Sensoren met IO-Link en digitaal schakelsignaal

2 in 1: Sensoren met IO-Link en digitaal schakelsignaal

  • Verzenden van omvangrijke procesgegevens en snelle schakelsignalen tegelijkertijd
  • Permanente informatie vanaf afstand maakt mechanische veranderingen vroegtijdig inzichtelijk
  • Diagnose-informatie helpt stilstandtijden te verminderen
  • Parametreerbare functies vergroten de toepassingsvariaties en verlagen de magazijnvoorraad

Snel schakelen, continue diagnose

Bij deze inductieve sensoren begint de Y-weg, dus het beschikbaar stellen van de sensorinformatie zowel voor de analoge maar ook voor de digitale omgeving, in de sensor zelf.

De sensor haalt daardoor het beste uit twee werelden – via slechts een aansluitkabel: Snelle schakelprocessen kunnen via een schakelsignaal naar de besturing worden verzonden, terwijl bijvoorbeeld veranderingen in afstand tussen sensor en detectieobject continu worden bewaakt en via IO-Link naar de IT-omgeving worden verstuurd.
Op die manier is de noodzaak voor onderhoud bij de installatie in een vroeg stadium te signaleren en worden dure, ongeplande stilstandtijden voorkomen.