You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438

Complete set: productdetectie voor inkomende- en uitgaande goederen

  • Duidelijke toewijzing van producten bij inkomende- en uitgaande goederen
  • Vermijden van verkeerde leveringen door transparantie van de goederenstroom
  • Gestandaardiseerde interface met SAP/ERP
  • Ready-to-start-applicatiepakket met eenvoudige grafische inbedrijfstelling
  • Met richtingsherkenning en optionele 3D-volumemeting

Logistiek heel eenvoudig gemaakt

De complete oplossing voor inkomende- en uitgaande goederen omvat alle noodzakelijke RFID-componenten die nodig zijn voor de automatische productdetectie.
Optionele sensoren bieden de mogelijkheid om de bewegingsrichting maar ook het volume van de producten te bepalen. Optische en akoestische signaalgevers ondersteunen de processen. Rapporten en alarmmeldingen kunnen rechtstreeks in het goederensysteem
worden aangegeven.

Eenvoudige uit te breiden

Het basispakket met de centrale edgeController kan op elk moment worden uitgebreid met uitbreidingspakketten voor maximaal 10 poorten.

Goederenstroom in beeld

Door het gebruik van een intelligente RFID-inkomende- en uitgaande goederenstroomcontrolezijn goederenstromen transparant weer te geven en aan een intelligent systeem door te geven. Daardoor kunnen laadtijden worden geoptimaliseerd, fouten worden vermeden en worden kosten bespaard.

Voordelen van een intelligente inkomende- en uitgaande goederenstroomcontrole

  • Duidelijke verwijzing van producten bij inkomende- en uitgaande goederen
  • Vermijden van verkeerde leveringen door transparantie van de goederenstroom
  • Kosten- en foutenbesparingen

De ifm Track and Trace Gate

Zekerheid en transparantie in de goederenstroom

De ifm Track and Trace Gate is de complete oplossing voor uw geautomatiseerde en transparante logistieke processen bij inkomende en uitgaande goederen. Dankzij de rechtstreekse dataoverdracht van alle goederenstromen naar het IT-niveau kunt u de onderlinge samenhang van productie, magazijnvoorraad en leveranciers efficiënter dan ooit indelen.