You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Efficiënte en accurate verbruiksmeting voor perslucht en industriële gassen

Efficiënte en accurate verbruiksmeting voor perslucht en industriële gassen

Vier proceswaarden (doorstroming, druk, temperatuur, totalisator = teller totale hoeveelheden) uitleesbaar voor effectief energiemanagement

  • Exacte inzage van de energiekosten door nauwkeurige verbruiksmeting
  • De basis voor een sluitend energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001
  • Drukmonitoring dankzij geïntegreerde druksensor
  • Gelijktijdige uitvoer van meerdere proceswaarden bespaart extra meetpunten
  • Simulatiemodus vereenvoudigt inbedrijfstelling en bediening

Overzichtelijk: Meting van meerdere proceswaarden tegelijkertijd
De stromingssensoren van de SD-serie meten de belangrijkste industriële gassen helium, argon, koolstofdioxide, stikstof en lucht. Die zijn daarom de ideale keuze voor bijvoorbeeld vul- en verpakkingslijnen in de levensmiddelenindustrie en bij las-, snij- of soldeerprocessen met beschermgassen. Naast de actuele doorstroming meten de sensoren ook de temperatuur, druk en totale doorstroomhoeveelheid.

Extra voordelen zijn te verkrijgen bij integratie van de SD in een onderhoudsunit van bestaande of nieuwe installaties: Via het ingebouwde TFT-display kunnen de proceswaarden van de heersende perslucht in conventionele persluchtnetwerken effectief worden bewaakt. Vier individueel instelbare grafische lay-outs zijn daarvoor beschikbaar.

Meerwaarde door IO-Link
Via IO-Link zijn verschillende handige features beschikbaar die het gebruik van de sensoren vergemakkelijken: In de simulatiemodus kunnen de individuele weergave- en schakelpuntinstellingen voor de inbedrijfstelling worden gecontroleerd, via de flash-modus kan de gebruiker de exacte positie van de aangestuurde sensor visueel bepalen.

Kwaliteit borgen, kosten reduceren
Door toepassing van de stromingssensor SD heeft de gebruiker het verbruik van de kostbare industriële gassen op ieder moment exact inzichtelijk. De kleinste hoeveelheden worden evenzo betrouwbaar geregistreerd als grote doorstroomhoeveelheden. De hoge meetnauwkeurigheid draagt vooral bij aan kwaliteitsbewaking van het product- of proces op plaatsen waar het aankomt op de exacte dosering van gassen. Zo kunnen lekkages worden vastgesteld en op die manier het verbruik worden vastgesteld waardoor de daaraan verbonden hogere kosten zijn te vermijden. Daarnaast heeft een te geringe toevoer van het gas naar het proces een negatief effect op de eindkwaliteit van het product.

Hoogste accuratesse ook bij industriële gassen
Ongeacht welke SD wordt gebruikt – de maximale accuratesse is altijd gegarandeerd. Zo kunnen bijvoorbeeld met de SDX5XX specifiek de kosten van perslucht exact worden berekend voor iedere productielijn en de kosten per product worden geoptimaliseerd. De 4-in-1-sensor SDX6XX biedt met de vier geïntegreerde gaskarakteristieken inzicht in de verbruikshoeveelheid van argon, kooldioxide, stikstof en lucht, met een hoge meetdynamiek. De SDX8XX daarentegen is speciaal afgestemd op de eigenschappen van helium. Op die manier is gewaarborgd dat ook dit zeer kostbare, industriële gas met maximale accuratesse wordt gemeten.

De basis voor een sluitend energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001
Volgens de EU energierendementsrichtlijn DIN EN ISO 50001 hebben alle lidstaten zich verplicht om energiebesparingen te treffen. Voorwaarde voor verlaging van de energiebelastingen is de invoering van een energiemanagementsysteem. De norm vereist registraties over de kalibratie van de meetapparatuur, zodat fouten uitgesloten zijn en de reproduceerbaarheid van de meetgegevens gegarandeerd is. De combinatie van de nieuwe persluchttransmitter SD en regelmatige DAkkS-kalibraties biedt het optimale uitgangspunt voor een betrouwbaar energiemanagementsysteem.

Geringe onderhouds- en installatiekosten
Omdat alle sensoren van de SD-bouwvorm bovendien ook de druk, de temperatuur en de totale doorstroming hoeveelheid van het medium registreren, kan bespaard worden op extra sensoren, bekabeling en ingangskaarten - en daarmee dus ook de installatie- en onderhoudskosten.

Kalibratiecertificaat voor stromingssensoren (SD)*