• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Met IO-Link-repeaters afstanden van tot wel 100 m realiseren

Een serieschakeling van meerdere repeaters is mogelijk en bespaart kosten – uitermate geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie

  • Verhoging van IO-Link afstanden tot wel 100 m*
  • Serieschakeling van max. drie repeaters mogelijk
  • Uitermate geschikt voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door plug & play, geen configuratie nodig
  • Geschikt voor alle gecertificeerde IO-Link-masters

IO-Link-sensoren in het veld
Soms bestaat bij installaties het probleem dat sensoren op grote afstanden van hun aansluitpunt moeten worden ingebouwd. Omdat IO-Link slechts een gegarandeerd bereik van 20 m heeft, kunnen er bij grotere noodzakelijke afstanden aanzienlijk hogere kosten ontstaan. Met de IO-Link-repeater E30444 kan deze afstand met telkens 20 m* worden uitgebreid, waardoor kosten worden bespaard. De IO-Link-repeaters worden daarvoor per applicatie en gewenste afstand gewoon in serie in de bekabeling ingebouwd. Het maximale bereik* is afhankelijk van overdrachtstype, kabeldiameter en van de stroomopname van het aangesloten apparaat. De IO-Link-repeater is transparant voor masters en werkt fabrikantonafhankelijk bij alle gecertificeerde IO-Link-masters. Een SIO-bedrijf is met de IO-Link-repeaters niet mogelijk. De procesgegevens worden met maximaal één cyclus en acyclische gegevens met maximaal twee cycli per repeater vertraagd.

* Details over maximale afstanden, compatibiliteit en noodzakelijke kabeldiameters moeten worden geraadpleegd in de betreffende montagehandleiding of het datablad van de repeater.