1. Homepage

ifm Systeem integrators - Partners van ifm electronic

Verwacht u meer dan goede producten?

15 jaar geleden concentreerde de industriële automatiseringswereld zich in de regel op de enkelvoudige machine of het deelproces met eenvoudige en overzichtelijke afloop. De overdracht van de bedrijfsgegevens aan de administratie gebeurde meestal handmatig met een geringe hoeveelheid gegevens.  

In de laatste jaren maakte de enorme technische ontwikkeling een verfijnd proces in het automatiseringsvraagstuk mogelijk. De complexe en flexibele productiestappen stellen hoge eisen aan de diagnose. De productie is naadloos in de administratie geïntegreerd en maakt de toegang op de seconde nauwkeurig van grote hoeveelheden productiegegevens mogelijk.

Onvermijdelijk hebben zich de verantwoordelijkheden van het technische personeel sterk gewijzigd:

 • Het elektrische deel van de machine was vroeger nog door de elektricien compleet te overzien, de storingsdiagnose vindt plaats door meting en onderzoek van de installatie.
 • Vandaag de dag worden planning, installatie, programmering en het in bedrijf stellen van een installatie in de regel door verscheidene specialisten uitgevoerd. De werking en het onderhoud vinden plaats door technici, die het gehele systeem globaal kennen, echter bij hun werk door diagnosesystemen zeer goed ondersteund worden.

Dit resulteert daartoe, dat de planning en realisatie van nieuwe installaties tot de integratie in de computer steeds vaker door ervaren systeem integrators plaatsvindt. Deze nieuwe dienstverlening is in staat met de dynamiek in de ontwikkeling van nieuwe automatiseringssystemen gelijke tred te houden.  

De complexiteit bij de integratie van de meest verschillende automatiseringscomponenten in een installatie vereist in het bijzonder bij deze firma’s een goede verhouding tot de fabrikanten. 
ifm electronic b.v. houdt met deze nieuwe marktsituatie rekening en biedt deze firma’s de status ”ifm systeem integrator” aan.

ifm electronic b.v. biedt met dit partnerschap volgende voordelen:

 • Van eenvoudige benaderingsschakelaar via pulsgever en fotocellen tot schakelversterkers: ifm biedt een uitgebreid productassortiment wat betreft positiesensoren.
 • Vloeistoffen, gassen, granulaten en pasteuze media: ifm biedt een breed productprogramma voor de bewaking – van eenvoudige sensor tot intelligente verwerkingselektronica.
 • In het kader van de industriële bedrading kunnen met AS-interface sensoren en actuatoren met het besturingsniveau middels Profibus DP, DeviceNet, Interbus-S, CANopen en Ethernet bedraad worden.
 • De branchespecifieke besturingstechniek biedt CANopen modules voor de mobiele en extreme toepassing. Klantspecifieke besturingen ronden het spectrum af.

De ifm systeem integrator

 • Vergaart op speciale trainingen omvangrijke kennis van ifm producten
 • Beschikt over branche- en applicatie-know how
 • Heeft klanten regionaal
 • Biedt scholing over ifm producten en automatiseringssystemen aan
 • Realiseert dienstverlening van de projectafhandeling tot complete doorvoering van planning, installatie en bedrading, het in bedrijf stellen, documentatie en service
 • Vervaardigt software voor integratie van decentrale systemen, de PLC besturingssystemen en de managementsystemen alsook verwerking van bedrijfsgegevens

De opdrachtgever heeft met de ifm systeem integrator een competente aanspreekpartner voor de producten van ifm electronic.