• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Veiligheidstechniek

Veiligheidstechniek

De machinerichtlijn eist dat er van machines geen gevaar uitgaat. Omdat een nulrisico niet bestaat, moet er een acceptabel restrisico worden bereikt. Voor zover de veiligheid afhangt van besturingssystemen, moet de constructie daarvan functiestoringen minimaliseren.
Veiligheidstechniek in de automatisering verlaagt het risico van persoonlijk letsel en schade aan machines.
Het ifm-assortiment omvat een groot aantal veilige producten: contactloos werkende veiligheidsinrichtingen, deurschakelaars, bedieningselementen en besturingssystemen.
In tegenstelling tot conventionele veiligheidsschakelaars registreren de inductieve veiligheidssensoren metaal direct, zonder gebruikmaking van een speciaal tegendeel.
Veiligheidslichtschermen en -inloopbeveiligingen worden overal toegepast waar gevarenzones op betrouwbare wijze moeten worden beveiligd. Dit zijn optische veiligheidsinrichtingen die uit een zender en een ontvanger bestaan. Ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen van type 2 / SIL 1 of type 4 / SIL 3.
AS-i-deurschakelaars met sluiting zorgen ervoor dat beweegbare beveiligingssystemen, zoals bijv. veiligheidshekwerken, veiligheidsdeuren en andere afdekkingen gesloten blijven, zolang er een gevaarlijke toestand bestaat.
De veilige noodstoppaddenstoelknoppen en andere beveiligingsschakelaars dienen ertoe een machine of installatie in een gevaarlijke situatie tot stoppen of stilstand te dwingen.
ifm-veiligheidssensoren en -bedieningselementen kunnen op elke willekeurige beveiligingscomponent worden aangesloten, dus op veiligheidsrelais, programmeerbare logische modules of veilige PLC's.
Veiligheidsgerichte componenten kunnen met AS-Interface Safety at work eenvoudig in een AS-i-netwerk worden geïntegreerd. Signalen van standaardapparaten en van veilige componenten worden verzonden via een gemeenschappelijke leiding.
Bovendien is er een krachtige, vrij programmeerbare 32-bits safetycontroller leverbaar voor de directe inbouw in voertuigen en mobiele werkmachines.