You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Snažni masteri IO-Linka za primjene u industriji

  • Masteri IO-Linka s četiri i osam utora za terensku upotrebu
  • Lančano povezano napajanje sa standardiziranom L-kodiranom tehnologijom povezivanja M12, maks. 2 x 16 A
  • Povezivanje pokretača do 2 A
  • Mjerenje struje i ograničenje struje koje se može konfigurirati za svaki utor
  • Master i uređaj mogu se konfigurirati pomoću softvera konfiguracije za moneo

Robusni moduli sabirnice polja s priključkom sa sigurnosnim mehanizmima

Decentralizirani masteri IO-Linka upotrebljavaju se kao pristupnici između inteligentnih senzora sustava IO-Link i sabirnice polja. Oni su idealan izbor, čak i u najtežim okruženjima: Materijali i način proizvodnje jednaki su kao i za premosne kabele poduzeća ifm prokušane proizvodne serije EVC. Zahvaljujući tehnologiji ecolink, priključci M12 priključnih kabela pouzdani su i trajno otporni na prodor.

L-kodirani kabeli za jake struje

Upotrebljava se za jače napajanje novih mastera IO-Linka Performance Line poduzeća ifm u zahtjevnim primjenama. L-kodirani priključak za napajanje M12 pronalazi sve više mjesta na tržištu, a on je savršeno rješenje za napajanje ovih modula. To omogućuje prijenos jakih struja uz mali pad napona. ifm nudi priključne kabele i kratkospojnike koji su tome savršeno prilagođeni.

Prednosti i koristi za kupce

16 ampera na priključku M12

Master IO-Linka napaja se standardiziranim L-kodiranim priključkom M12. Tehnologija povezivanja s 5 x 2,5 mm2 može se upotrebljavati za napajanje senzora i pokretača strujom do 16 A. Energija se može dovesti u obliku petlje pomoću mastera (lančano povezivanje).

Povezivanje pokretača od 2 A uz potrošnju jake struje

Po izboru se digitalni način izlaza može postaviti za nožicu 2 utora B. Tako se veliki elektromagnetski ventili i pokretači mogu prebaciti na do 2 A.

Nadzor energije

Struja se za svaki utor može ograničiti, što se može postaviti u programibilnom logičkom upravljaču. Nadalje, mogu se izmjeriti vrijednosti napona i struje svakog utora. Time se olakšava utvrđivanje energije potrebne za instalaciju i prijenos u sustave ERP na analizu.

Konfiguracija senzora s konfiguracijom moneo SA

Intuitivni softver pronalazi sve IO-Link mastere u mreži i stvara pregled cijelog postrojenja. Osim toga svi spojeni senzori označeni su pripadajućim parametrima. To znači da je s jedne središnje točke moguće postaviti parametre svih senzora u sustavu.

Proizvodi

Tehnologija povezivanja