1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. IO-Link
  4. Senzori položaja sa IO-Linkom
  5. Kapacitivni senzori u cilindričnom kućištu

IO-Link - Kapacitivni senzori u cilindričnom kućištu

  • Za otkrivanje položaja ili praćenje razine
  • Jednostavna prilagodba na prazno i puno stanje pomoću pritisne tipke
  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • Visoka otpornost na buku
  • Otpornost na elektrostatsko pražnjenje