You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori u procesima
  4. Sistemi sa povratnim javljanjem za ventile i aktuatore ventila
  5. Automazizacijski kompleti za pokretače ventila

Automazizacijski kompleti za pokretače ventila

  • Senzor, ventil, ekscentar za prekapčanje i spojni kabel: Sve u jednoj kutiji
  • Za sve pokretače prema VDI/VDE 3845
  • Prethodno spojen kabel na elektromagnetski ventil
  • Dvojni senzori s integriranim spojem sučelja AS-i
  • Značajno smanjenje troška u usporedbi s postavljanjem razvodne kutije

Automazizacijski kompleti za pokretače ventila