You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States

Φώτα σηματοδότησης

Ο φάρος με 5 τμήματα δείχνει την κατάσταση ενός μηχανήματος. Κάθε τμήμα μπορεί να δώσει άλλη μία πληροφορία κατάστασης. Ο φάρος με 1 τμήμα δείχνει την κατάσταση μιας ενιαίας εφαρμογής, όπως το αποτέλεσμα μιας δοκιμής ή κάτι παρόμοιο.