You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
  1. Κύβος Μ18: εξοικονομήστε χώρο με την ifm
  2. Τεχνολογία αισθητήρων pmd
  3. PMD αισθητήρες απόστασης σειράς OGD

Πλεονεκτήματα PMD αισθητήρων απόστασης

Αποδεδειγμένα αποτελεσματικοί σε πολλές εφαρμογές, οι PMD αισθητήρες σειράς OGD είναι εξαιρετικά ευέλικτοι στην επίλυση προβλημάτων. Τα φωτοκύτταρα παρέχουν σταθερά αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια, ακόμα και σε πολύ δύσκολες εφαρμογές.

Ανακαλύψτε ποια πλεονεκτήματα προσφέρουν οι αισθητήρες σειράς OGD της ifm. Παρακάτω, θα εξηγήσουμε τι είναι η ανακλαστικότητα και πώς λειτουργεί η μέτρηση του χρόνου τροχιάς. Τα παρακάτω παραδείγματα εφαρμογής δείχνουν πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον OGD προς όφελός σας.

Τι είναι η ανακλαστικότητα;

Η ανακλαστικότητα μετράει το ποσοστό της φωτεινής ροής που ανακλάται από μια επιφάνεια. Όσο πιο φωτεινή είναι η επιφάνεια, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανακλαστικότητα: Ένας λευκός τοίχος αντανακλά το 85 τοις εκατό του φωτός, ενώ μία φωτεινή επένδυση ξύλου μόνο το 35 τοις εκατό.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μέτρησης του χρόνου τροχιάς, σε σύγκριση με την συμβατική τεχνολογία τριγωνισμού;

  • Ο OGD μετρά απόσταση με την τεχνολογία PMD, μια μέθοδος χρόνου τροχιάς που ανιχνεύει αντικείμενα, πολύ πιο αξιόπιστα από π.χ. τους αισθητήρες CMOS. Ο αισθητήρας δείχνει τη δύναμή του, όταν ανιχνεύει γυαλιστερές επιφάνειες ή μαύρες επιφάνειες με χαμηλή ανακλαστικότητα. Ενώ ο OGD μπορεί ακόμα να εντοπίζει τα αντικείμενα, ένας αισθητήρας CMOS δεν θα παρέχει αποτέλεσμα.
  • Ακόμη και πολύχρωμα αντικείμενα, όπως μοριοσανίδες ή κομμάτια κρέατος, ανιχνεύονται αξιόπιστα χάρη στην τεχνολογία PMD.
  • Η καταστολή φόντου και λέιζερ καθιστούν τον OGD εξαιρετικά αξιόπιστο, ακόμη και αν εκτίθεται σε εξωτερικές παρεμβολές, όπως κινήσεις και ανακλάσεις.
  • Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα που βρίσκονται υπό μεγάλη γωνία, ενώ ένας αισθητήρας τριγωνισμού πρέπει να ευθυγραμμιστεί σε γωνία κάθετα με το αντικείμενο.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των αισθητήρων OGD σε σύγκριση με τους συνήθεις αισθητήρες;

  • O OGD δεν απαιτεί διπλή προσπάθεια συναρμολόγησης και καλωδίωσης του πομπού και δέκτη (ή ανακλαστήρα) - το συνολικό κόστος της λύσης σας μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
  • Η λειτουργία παραθύρου, μια περιοχή ανίχνευσης αντικειμένων που μπορεί να οριστεί από το χρήστη, καθιστά δυνατή την ανίχνευση αντικειμένων διαφορετικών μεγεθών, με μία μόνο συσκευή. Ακόμα και σε μεταβαλλόμενες γραμμές παραγωγής, δεν χρειάζεται να επαναρυθμιστούν οι αισθητήρες.

OGD μεγάλης εμβέλειας στο πεδίο: βιομηχανία διακίνησης και συσκευασίας

Παράδειγμα εφαρμογής 1:
Επαλήθευση της σωστής σφράγισης των συσκευασιών

Με βάση την τιμή ανακλαστικότητας, ο OGD μεγάλης εμβέλειας καταγράφει εάν οι έτοιμες προς μεταφορά συσκευασίες έχουν σφραγιστεί σωστά με αυτοκόλλητη ταινία. Μέσω του IO-Link, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σήμα εξόδου για την τροφοδοσία των σφραγισμένων πακέτων σε περαιτέρω διαδικασία αποστολής. Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει αξιόπιστα ακόμα και διάφανες αυτοκόλλητες ταινίες.

Λάβετε υπόψη ότι η τιμή ανακλαστικότητας μπορεί να διαφέρει σημαντικά, λόγω των αποκλίσεων στα υλικά ή τις γωνίες πρόσπτωσης. Έτσι, συνιστώνται δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και με ευθυγράμμιση 90° ως προς το στόχο.

Παράδειγμα εφαρμογής 2:
Λειτουργία στοπ μεταφορικής ταινίας, δύο σταδίων

Ένα ακόμη πλεονέκτημα που διαθέτει ο OGD είναι η εξαιρετική καταστολή φόντου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο στην εφαρμογή λειτουργίας στοπ στο τέλος μεταφορικής ταινίας. Οι ανακλάσεις από μεταλλικές επιφάνειες δεν επηρεάζουν τον αισθητήρα, ο οποίος μπορεί επίσης να ανιχνεύσει αξιόπιστα αντικείμενα και διαφορετικών χρωμάτων. Το πρώτο σημείο μεταγωγής ενεργοποιεί τη μείωση της ταχύτητας του ιμάντα. Όταν το αντικείμενο φτάσει στο δεύτερο σημείο μεταγωγής, ο ιμάντας σταματά.

Πλεονέκτημα: Ο OGD βοηθά στη μείωση του κόστους αγοράς, εγκατάστασης και καλωδίωσης, καθώς αντικαθιστά τις δύο μονάδες που συνήθως απαιτούνται για την εφαρμογή. Επιπλέον, μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν με κάθε τρόπο, καθώς μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τον ιμάντα και υπό γωνία.

Παράδειγμα εφαρμογής 3:
Παρακολούθηση της ύπαρξης ασφάλειας στα καπάκια

Ο OGD μπορεί να ανιχνεύσει εάν υπάρχει η ασφάλεια σε καπάκι συσκευασίας. Με βάση την τιμή ανακλαστικότητας, μπορεί επίσης να ανιχνεύσει ασφάλειες και σε διαφορετικά χρώματα. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο αστοχίας ολόκληρων παρτίδων προϊόντων σε εγκαταστάσεις πλήρωσης.

Καθώς είναι δυνατή η παραμετροποίηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μέσω IO-Link, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την αλλαγή γραμμών παραγωγής.

Βιομηχανία τροφίμων

Παράδειγμα εφαρμογής 1:
Ανίχνευση στόχου σε διαχείριση προϊόντος

Ο OGD μεγάλης εμβέλειας ανιχνεύει αξιόπιστα αντικείμενα, ακόμη και με δυσμενείς συνθήκες φωτισμού. Δεν αστοχεί ούτε και σε γυαλιστερά ή τσαλακωμένα υλικά, όπως πχ τα λεπτά μεταλλικά φύλλα, τα οποία επίσης συχνά έχουν και πολύχρωμα ή σκουρόχρωμα σχέδια.

Ο αισθητήρας ανιχνεύει το λέρωμα στο φακό, χρησιμοποιώντας την τιμή ανακλαστικότητας μέσω του IO-Link, ειδοποιώντας τον χειριστή για καθαρισμό. Έτσι μειώνονται οι λανθασμένες μετρήσεις και αυξάνεται η αξιοπιστία της διεργασίας.

Στις βιομηχανίες τροφίμων είναι συχνά απαραίτητη προϋπόθεση ο βαθμός προστασίας να είναι IP 69K και να χρησιμοποιούνται μόνο πλαστικά εξαρτήματα αντί για γυαλί. Ο OGD διαθέτει IP 67 και γυάλινο φακό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μερικές εφαρμογές λόγω της μεγάλης εμβέλειάς του, καθώς μπορεί να τοποθετηθεί εκτός της κρίσιμης περιοχής.

Παράδειγμα εφαρμογής 2:
Επιτήρηση και αξιολόγηση προϊόντος

Ο OGD μεγάλης εμβέλειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων, για την επιτήρηση της διακίνησης. Την ίδια στιγμή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση του προϊόντος. Π.χ. τα κομμάτια κρέατος έχουν διαφορετικά χρώματα και αντιθέσεις, λόγω των λιπαρών στρώσεων και των οστών που περιέχουν και συνεπώς μπορούν να αξιολογηθούν όσον αφορά την ποιότητα και το μέγεθος του προϊόντος.

Επεξεργασία μετάλλων και μηχανολογία

Παράδειγμα εφαρμογής 1:
Επιτήρηση στάθμης σε ελαιώδη υγρά

Ο OGD μεγάλης εμβέλειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση στάθμης υγρών με μεγάλα σωματίδια ή ημιδιαφανών, όπως ελαίων ή ψυκτικών υγρών (χωρίς αφρό). Ο αισθητήρας ανιχνεύει την απόσταση από την επιφάνεια, επιτρέποντας τον ακριβή προσδιορισμό της στάθμης στο δοχείο.

Ο OGD ακριβείας στο πεδίο: ανίχνευση σφαλμάτων

Παράδειγμα εφαρμογής 1:
Διασφάλιση ποιότητας κατά τη διάρκεια της παραγωγής

Ο OGD ακριβείας εκτελεί ακριβείς και αξιόπιστους ελέγχους ποιότητας για την παρακολούθηση της σωστής θέσης, του προσανατολισμού και της ποιότητας μικρών λαμπερών ή μαύρων εξαρτημάτων, όπως O-ring ή οδοντωτοί τροχοί.

Μπορούν να ανιχνευθούν σφάλματα συναρμολόγησης, όπως O-ring πάχους 5 mm ή περισσότερο. Αυτή η διαδικασία ανίχνευσης σφάλματος κατά τη διάρκεια της παραγωγής και πριν από τον τελικό έλεγχο ποιότητας, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο δαπανηρών επακόλουθων ζημιών, όπως είναι οι διακοπές λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή οι ελαττωματικές παρτίδες. Την ίδια στιγμή, ο επιτόπιος έλεγχος ποιότητας συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη και αποδοτική διασφάλιση της ποιότητας. Όσο νωρίτερα ανιχνεύονται τα σφάλματα, τόσο μικρότερο είναι το επακόλουθο κόστος και μπορούν πιο γρήγορα να γίνουν βελτιώσεις.

Ωστόσο, η τιμή ανάκλασης του OGD σε μεγάλες γωνίες δεν είναι πλέον αξιόπιστη, καθώς μπορεί να ανακλάται πολύ λίγο φως.

Ρομποτική και εφαρμογές διαχείρισης

Παράδειγμα εφαρμογής 1:
Διασφάλιση ποιότητας σε πλήρως αυτοματοποιημένες διεργασίες παραγωγής

Στην πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η παρουσία και η σωστή συναρμολόγηση εξαρτημάτων από διαφορετικές γωνίες με ακρίβεια και αξιοπιστία. Εδώ, ο OGD χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της παραγωγής λευκών συσκευών ή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων όπως τα PCB και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.