• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες πίεσης ανά τομέα εφαρμογής
  2. Νέα

Αισθητήρας πίεσης PI για υγιεινές εφαρμογές

Βελτιστοποίηση ενός δοκιμασμένου και καθιερωμένου προϊόντος: Αισθητήρας πίεσης PI τώρα με ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση

Εδώ και χρόνια, οι αισθητήρες πίεσης από τη σειρά PI της ifm έχουν αποδείξει την αξία τους στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Αλλά ακόμα και αυτό που είναι ήδη επιτυχημένο μπορεί να βελτιωθεί. Οι αλλαγές πίεσης μπορούν πλέον να απεικονιστούν μέσω IO-Link σε υψηλή ανάλυση με περίπου 20.000 βήματα. Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα, ειδικά για τη μέτρηση υδροστατικής στάθμης σε δεξαμενές υπό πίεση: σε τέτοιες εφαρμογές, ο αισθητήρας πρέπει να είναι σχεδιασμένος για μεγαλύτερο εύρος μέτρησης ώστε να αντέχει την επιπρόσθετη πίεση. Με τους συνήθεις αισθητήρες, ένα μεγαλύτερο εύρος μέτρησης μειώνει την ανάλυση της ανίχνευσης πίεσης αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει πλέον με το PI.

Άλλο ένα πλεονέκτημα: ο αισθητήρας ανιχνεύει επίσης τη θερμοκρασία του μέσου και τη μεταδίδει μέσω IO-Link. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο ένα πρόσθετο σημείο μέτρησης θερμοκρασίας.

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του νέου αισθητήρα πίεσης PI;

Κεραμικό στοιχείο μέτρησης
Ο αισθητήρας διαθέτει στιβαρό, επίπεδο κεραμικό στοιχείο μέτρησης. Αυτό προσφέρει υψηλή αντοχή και μακροπρόθεσμη σταθερότητα, ακόμη και με συχνές αιχμές πίεσης ή υπερφορτώσεις. Επιπλέον, το κεραμικό είναι ανθεκτικό σε διαβρωτικά μέσα.
Βελτιστοποιημένος αερισμός
Το σύστημα αερισμού έχει βελτιστοποιηθεί σε σχέση με τους προγενέστερους αισθητήρες σειράς PI. Έτσι, η υγρασία φεύγει έξω από τη μεμβράνη Gore-Tex εάν ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Χωνευτή σύνδεση διεργασίας
Το στοιχείο μέτρησης, το οποίο είναι στο ίδιο επίπεδο με τη διεργασία, δεν επιτρέπει τις επικαθήσεις. Μόνο υλικά που πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής έρχονται σε επαφή με το μέσο.
Αντοχή και μέτρηση σε υψηλή θερμοκρασία
Έχοντας μόνιμη αντοχή σε θερμοκρασία μέσου έως και 150 °C, ο αισθητήρας μπορεί επίσης να την μετρήσει και να την μεταδώσει συνεχώς μέσω IO-Link.
Μονοκόμματο, συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα IP69K
Χάρη στο πλήρως συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και τον βαθμό προστασίας IP69K, ο αισθητήρας όχι μόνο αντέχει μόνιμα σε σκληρές συνθήκες, αλλά πληροί και όλες τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων.

Τυπικές εφαρμογές

Οι αισθητήρες πίεσης της νέας σειράς PI1 είναι ιδανικοί για μέτρηση πίεσης σε δεξαμενές και σωληνώσεις στην παραγωγή τροφίμων, π.χ. σε γαλακτοβιομηχανίες, ζυθοποιεία και πολλές άλλες εφαρμογές όπου χρησιμοποιούνται υγρά.

Ακριβής επιτήρηση στάθμης σε δεξαμενές

Αντίξοες συνθήκες: καθαρισμός με σφαίρα ψεκασμού

Περιπτώσεις εφαρμογής

Επιτήρηση στάθμης μέσων με δημιουργία αφρού

Ο προσδιορισμός της στάθμης σε δεξαμενές με μέσα που δημιουργούν αφρό είναι μία πολύ απαιτητική εφαρμογή. Οι περισσότερες μετρήσεις από πάνω βασίζονται σε μία σταθερή επιφάνεια μέσου για την επίτευξη αξιόπιστων μετρήσεων. Επιπλέον, ο αφρός συνήθως επηρεάζει την ισχύ του σήματος ή προκαλεί ανακριβείς μετρήσεις.
Η ανίχνευση της υδροστατικής πίεσης είναι ιδανική σε τέτοιες εφαρμογές, καθώς ο αφρός έχει μικρή έως μηδενική επίδραση στην αντίστοιχη μέτρηση στάθμης. Έτσι αποφεύγονται λανθασμένες μετρήσεις και απώλειες σήματος και αυξάνεται η απόδοση και η διαθεσιμότητα της μηχανής.

Χάρη στον PI1, μπορούμε να επιτηρούμε σωστά και με ακρίβεια τη στάθμη στις δεξαμενές μας με μέσα που δημιουργούν αφρό, έτσι μπορούμε να ελέγχουμε τη διεργασία ανά πάσα στιγμή και να διασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητά της.

Πελάτης από γαλακτοβιομηχανία

Επιτήρηση πίεσης σε σωληνώσεις με αιχμές πίεσης

Ένας πελάτης της ifm σε βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιεί τον PI1 για να επιτηρεί την πίεση σε σωληνώσεις. Εδώ, ο αισθητήρας ταιριάζει ιδανικά χάρη στην υψηλή του ανάλυση και τη ευδιάκριτη απεικόνιση της τιμής διεργασίας στην οθόνη.
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το κεραμικό στοιχείο μέτρησης, που αντέχει εύκολα τις αιχμές πίεσης. Η πιθανή επιμόλυνση του προϊόντος,που μπορεί να προκύψει λόγω διαρροής υγρού του διαφράγματος στους μεταλλικούς αισθητήρες, εξαλείφεται με το κεραμικό στοιχείο μέτρησης.

Στις σωληνώσεις μας εμφανίζονται αιχμές πίεσης λόγω χρήσης βαλβίδων ταχείας μεταγωγής. Το κεραμικό στοιχείο μέτρησης του PI δεν επηρεάζεται από αυτές, μειώνοντας τον απρογραμμάτιστο χρόνο βλαβών και διατηρώντας τα συστήματά μας διαθέσιμα.

Πελάτης από τη βιομηχανία ποτών

Επιτήρηση πίεσης σε δεξαμενές ζύμωσης

Οι διεργασίες στις δεξαμενές ζύμωσης τείνουν να αφήνουν επικαθήσεις και υπολείμματα. Για την απομάκρυνση αυτών των υπολειμμάτων χρησιμοποιούνται συχνά και σφαίρες ψεκασμού, εκτός της συνήθους διαδικασίας CIP, για τον καθαρισμό του εσωτερικού της δεξαμενής με υψηλή πίεση.

Ο αισθητήρας πίεσης σειράς PI1 αντέχει απευθείας τον πίδακα υψηλής πίεσης των ακροφυσίων νερού και των σφαιρών ψεκασμού, χάρη στο κεραμικό-χωρητικό στοιχείο μέτρησης. Είναι πολύ πιο στιβαρό και σταθερό από τα συμβατικά μεταλλικά διαφράγματα, τα οποία μπορούν εύκολα να παραμορφωθούν και να υποστούν μόνιμη ζημιά σε τέτοιου είδους εφαρμογές.

Χάρη στον αισθητήρα σειράς PI1 μπορούν να μειωθούν οι βλάβες του εξοπλισμού στη δεξαμενή ζύμωσης και να αποφευχθούν οι απρογραμμάτιστοι χρόνοι διακοπής λειτουργίας. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο στιβαρό κεραμικό στοιχείο μέτρησης.

Παραγωγός αλκοολούχων ποτών

Σύνδεση συστήματος

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link

Ανάλυση 32 bit IO-Link
Ο νέος PI με ανάλυση 32 bit και περίπου 20.000 βήματα, παρέχει λεπτομερή απεικόνιση ακόμη και σε μεγάλο εύρος μέτρησης.
Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες, καθώς απώλειες μετατροπής δεν υφίστανται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων. Μέσω του IO-Link παρέχονται επίσης δεδομένα διάγνωσης.
Διαφανείς διαδικασίες
Η τρέχουσα πίεση μεταδίδεται επακριβώς με την υψηλότερη δυνατή ανάλυση μέσω IO-Link. Αυτό καθιστά εύκολη την επιτήρηση της διεργασίας σας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η θερμοκρασία του μέσου μεταδίδεται κυκλικά μέσω IO-Link.
Εύκολη διαμόρφωση
Ο αισθητήρας πίεσης μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω IO-Link.
Αυτό υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από λειτουργία προσομοίωσης που διαθέτει.

Βελτιωμένη τεχνολογία

Υψηλότερη ανάλυση, αναθεωρημένος σχεδιασμός

Οι νέοι αισθητήρες πίεσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι με διάφορα εύρη μέτρησης από κενό έως και 100 bar, επικοινωνούν μέσω IO-Link 1.1 και παρέχουν ανάλυση περίπου 20.000 βημάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εφαρμογές όπου μετρώνται διαφορικές πιέσεις, με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα μικρό μέρος του εύρους μέτρησης. Στη νέα σειρά έχει επίσης βελτιωθεί και η αντιστάθμιση θερμοκρασίας.

Ακόμη και οι φαινομενικά μικρές βελτιώσεις στον σχεδιασμό ενός αισθητήρα μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, η οπή εξαερισμού στον νέο αισθητήρα πίεσης έχει μετατοπιστεί κατά 90° και βρίσκεται πλέον στο πλάι όταν ο αισθητήρας τοποθετείται με το συνήθη τρόπο. Αυτό εμποδίζει, πχ, τη συγκέντρωση συμπυκνωμάτων στη μεμβράνη της οπής εξαερισμού και τη δημιουργία ρύπων ή δυσλειτουργιών. Επίσης ο PI έχει βελτιστοποιηθεί, ώστε να είναι ακόμα πιο φιλικός προς τον χρήστη: Το νέο σύστημα λειτουργίας με τρία κουμπιά καθιστά την παραμετροποίηση πολύ πιο άνετη και κατά συνέπεια πιο γρήγορη.