• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Οπτικά πλέγματα ασφαλείας με ενσωματωμένη μονάδα φίμωσης

Εύκολη σύνδεση και ταχεία ρύθμιση, με παράλληλη ή διασταυρούμενης δέσμης φίμωση, για ανίχνευση διαφόρων μεγεθών στόχων

  • Εύκολη σύνδεση των αισθητήρων φίμωσης απευθείας πάνω στο οπτικό πλέγμα
  • Μπράτσα φίμωσης με προτοποθετημένους αισθητήρες για ταχεία ρύθμιση
  • Παράλληλη ή διασταυρούμενης δέσμης φίμωση, για ανίχνευση διαφόρων μεγεθών στόχων
  • Ενσωματωμένο φως κατάστασης
  • Φιλική στο χρήστη διαμόρφωση μέσω καλωδίωσης

Οπτικά πλέγματα ασφαλείας με ενσωματωμένη λειτουργία φίμωσης
Η νέα γενιά οπτικών πλεγμάτων, διαθέτει λειτουργία φίμωσης χωρίς τη χρήση εξωτερικού κυτίου διακλάδωσης ή ρελέ φίμωσης, καθώς ό,τι χρειάζεται είναι ήδη ενσωματωμένο στον δέκτη. Οι εκδόσεις με φίμωση διατίθενται είτε με παράλληλες, είτε με διασταυρούμενες δέσμες. Και οι 2 εκδόσεις επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση των υλικών μέσα από την προστατευόμενη περιοχή. Το φως κατάστασης λειτουργίας, είναι ενσωματωμένο στο δέκτη. Τα μπράτσα φίμωσης μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν στο οπτικό πλέγμα και διατίθενται σε δύο εκδόσεις: είτε με αισθητήρες πολλαπλών δεσμών, παρόμοιους με μικρογραφία οπτικού πλέγματος, είτε με φωτοκύτταρα. Δεν απαιτείται πλέον πολύπλοκη τοποθέτηση ή και ρυθμίσεις. Συνοψίζοντας, διατίθεται πλήρες πακέτο αυξημένης ασφάλειας, προρυθμισμένο για την εφαρμογή σας, εύκολης και γρήγορης τοποθέτησης.