• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Μαγνητικοί αισθητήρες για ύψιστη ασφάλεια

Για επιτήρηση θυρών χωρίς επαφή - εύκολη τοποθέτηση, δυνατή η κρυφή εγκατάσταση πίσω από ανοξείδωτο ατσάλι

  • Βοηθά την τοποθέτηση η δυνατότητα ενεργοποίησης από διαφορετικές κατευθύνσεις
  • Μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από ανοξείδωτο ατσάλι για αυξημένη πρόληψη παραβίασης
  • Δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά και προσδιορισμού ανοιχτής πόρτας
  • Πληρεί την νέα περιγραφή διασύνδεσης CB24I από το ZVEI
  • Πληρεί τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας κατά ISO 13849-1 και SILCL 3 κατά IEC 62061

Επιτήρηση θυρών χωρίς επαφή
Οι μαγνητικοί αισθητήρες μπορούν να επιτηρήσουν την κατάσταση θυρών χωρίς επαφή. * Μπορούν να φτάσουν σε PL e κατά ISO 13849-1 και SILCL 3 κατά IEC 62061, όταν συνδυαστούν με κατάλληλη μονάδα αξιολόγησης.

Εύκολη σύνδεση
Πληθώρα εκδόσεων με καλώδιο, 4-ακροδεκτών Μ8 και 4-ακροδεκτών Μ12, παρέχουν τυποποιημένες συνδέσεις. Με εγκρίσεις UL και EAC, η μηχανή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο χωρίς πρόβλημα.

Εύκολη τοποθέτηση
Με στάνταρ μικρά και μεγάλα μεγέθη, κατάλληλοι για πληθώρα εφαρμογών, ακόμα και αν υπάρχει πολύ λίγος διαθέσιμος χώρος.

Ασφαλής σύνδεση
Σε συνδυασμό π.χ. με το ρελέ G1501S ή τον ελεγκτή AC041S, οι αισθητήρες έχουν έγκριση TÜV έως SILCL 3 και PL e. Το επίπεδο ασφαλείας μπορεί επίσης να επιτευχθεί με το ifm SmartPLC, όπως π.χ. το AC422S.

Ποια πόρτα είναι ανοιχτή?
Οι αισθητήρες με 3 επαφές (επαφή σήματος), όταν συνδεθούν σε σειρά μπορούν να παρέχουν την πληροφορία για το ποια πόρτα είναι ανοιχτή. Διαθέτουν 2 επαφές για το κύκλωμα ασφαλείας και ένα επιπλέον σήμα για τον μη ασφαλή ελεγκτή.

Καλύτερη προστασία έναντι παραβίασης
Αφού οι αισθητήρες μπορούν να "δουν" μέσα από ανοξείδωτο ατσάλι ή αλουμίνιο, μπορεί να τοποθετηθούν κρυφά, αυξάνοντας έτσι την προστασία έναντι παραβίασης.

Στιβαρή εγκατάσταση
Οι οπές τοποθέτησης της σειράς MN5xxS έχουν μεταλλική ενίσχυση, για ασφαλή και στιβαρή τοποθέτηση.

Υψηλή απόδοση
Διαθέτουν σταθερά χαρακτηριστικά μεταγωγής, έχοντας ευρύ γράφημα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ο αισθητήρα μπορεί να προσεγγιστεί από τον κωδικοποιημένο ενεργοποιητή από διαφορετικές κατευθύνσεις.