• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Διασφαλίστε εμβέλεια μεγαλύτερη από 100 m με τους αναμεταδότες IO-Link

Δυνατότητα σειριακής σύνδεσης αρκετών αναμεταδοτών, για εξοικονόμηση χρημάτων - ιδανική λύση για εφαρμογές τροφίμων

  • Η εμβέλεια IO-Link αυξάνεται έως και τα 80 m*
  • Δυνατότητα σειριακής σύνδεσης έως και 3 αναμεταδοτών
  • Ιδανική λύση για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων
  • Εύκολη τοποθέτηση και άμεση λειτουργία, δεν χρειάζεται διαμόρφωση.
  • "Αόρατος" σε όλες τις πιστοποιημένες κύριες μονάδες IO-Link

IO-Link αισθητήρες στο πεδίο
Σε πολλές εγκαταστάσεις, οι αισθητήρες πρέπει να τοποθετηθούν πολύ μακρυά από το σημείο σύνδεσης. Καθώς με το IO-Link η μέγιστη εγγυημένη εμβέλεια είναι 20 m, μπορεί να προκύψουν υψηλά πρόσθετα κόστη εάν απαιτούνται μεγαλύτερες αποστάσεις. Με χρήση του αναμεταδότη IO-Link Ε30444, η απόσταση αυτή μπορεί να αυξηθεί έως και 20 m ανά αναμεταδότη*, κάτι που μειώνει το κόστος σημαντικά. Για να γίνει αυτό, οι αναμεταδότες IO-Link απλά τοποθετούνται σε σειρά στο καλώδιο, ανάλογα με την εφαρμογή και την απαιτούμενη εμβέλεια. Η μέγιστη εμβέλεια* εξαρτάται από το είδος της μετάδοσης, τη διατομή του καλωδίου και την κατανάλωση ρεύματος της συνδεδεμένης συσκευής. Ο αναμεταδότης IO-Link είναι "αόρατος" σε όλες τις κύριες μονάδες και λειτουργεί ανεξαρτήτως πιστοποιημένης κύριας μονάδας IO-Link. Η λειτουργία SIO δεν είναι δυνατή με χρήση αναμεταδότη IO-Link. Τα δεδομένα διεργασίας καθυστερούν το πολύ ένα κύκλο, τα ακυκλικά δεδομένα το πολύ δύο κύκλους, ανά αναμεταδότη.

* Λεπτομέρειες σχετικά με τη μέγιστη εμβέλεια, τη συμβατότητα και τις απαραίτητες διατομές καλωδίων μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στο τεχνικό φυλλάδιο του αναμεταδότη.