• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Συστήματα οχημάτων
  3. Κάμερες για εφαρμογές οχημάτων
  4. Τρισδιάστατοι αισθητήρες
  5. ZZ1102

βαθμίδα Εισόδων/Εξόδων για σύστημα 3D κάμερας οχημάτων

ZZ1102

O3M IO Module

βαθμίδα Εισόδων/Εξόδων για σύστημα 3D κάμερας οχημάτων

ZZ1102

O3M IO Module

Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 1488
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
BasicController: 1, CR0403
Κάλυμμα: 1, EC0401
Καλώδιο σύνδεσης: 1, E3M171
Καλώδιο σύνδεσης: 1, EC9206
Καλώδιο σύνδεσης: 2, EC9207
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ